Czy można bez Jezusa

Jezus – różne są o Nim opinie, ale na pewno z Jego powodu rozdzielają się drogi życia. Czy był tylko jednym z założycieli jakiejś religii, reformatorem społecznym czy wzorowym człowiekiem, który był gotów umrzeć za swoją ideę? Jeśli tak, to wtedy możemy spokojnie zostawić Go w spokoju, ale jeśli jest Synem Bożym, który przyszedł z nieba, aby przez krzyż i zmartwychwstanie dać ludziom wieczne życie, to jest to sprawa najwyższej wagi. Gdybyśmy Go odrzucili, wtedy byłaby to największa katastrofa w naszym życiu, ponieważ utracilibyśmy szansę na życie wieczne.

 

 

 

On jednak Str tytuł

 

 

Wiele osób stara się unikać rozmów na temat „Boga”, ale tak naprawdę nie da się od niego uciec. Swego czasu ateiści w Londynie chcieli umieścić na czerwonych, piętrowych autobusach napis: „Boga nie ma”. Nie udało się to jednak z powodu angielskiego prawa reklamowego, zgodnie z którym reklamować można tylko coś, co da się udowodnić faktami. Żaden z agitatorów nie potrafił jednak udowodnić, że Boga nie ma.

Chcąc wybrnąć z sytuacji, zmienili swoje hasło na: „prawdopodobnie nie ma Boga”. Jednak ich hasło w konsekwencji zawierało również prawdopodobieństwo, że Bóg istnieje, co skłoniło niektórych ludzi do zastanowienia się nad kwestią Boga.

 

Biża miłośćIstota ludzka została tak stworzona, że odczuwa ustawiczną potrzebę miłości, podobnie jak roślina, która potrzebuje wody i słońca, aby się rozwijać. Problem polega na tym, że nie zawsze potrzeba ta jest zaspakajana. Dlaczego? Przyczyną tego jest natura ludzkiej miłości. Jesteśmy skłonni kochać tych, którzy nas kochają, oczekując, że to oni uczynią pierwszy krok. W świecie, w którym żyjemy, panuje egoizm, co dodatkowo utrudnia okazywanie miłości. Być może narzekamy na brak przyjaźni czy przychylności ze strony innych ludzi, lecz czy sami je okazujemy? Czy my także nie żyjemy skoncentrowani na sobie?

Arka NoegoBóg dokonał już kiedyś straszliwego sądu nad światem. Uratował się wtedy tylko jeden człowiek i jego rodzina. Człowiek ten nazywał się Noe. Bóg polecił mu, by zbudował arkę, zanim zacznie się sąd. – Znacie historię o potopie? Jeżeli nie, to wstydźcie się i nikomu o tym nie mówcie! – Przed rozpoczęciem sądu Bóg rozkazał Noemu: „Wejdź do arki ty i cały dom twój". Noe posłuchał i „zamknął Pan za nim" (1. Mojż 7,16). Arka Noego - replika https://www.youtube.com/watch?v=3esMokQme_s

3 śmierci 1

Człowiek

1. Pojawia się na ziemi przez naturalne urodzenie.

2. Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

3. Gdy słyszy ewangelię i odrzuca ją - pozostaje w tym stanie.

Rzym na siedmiu wzgórzachBabilon Wielki nazywany jest także „Tajemnicą" oraz „matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi" ( Obj. 17,5). Tytuł ten odnosi się do wielkiego systemu religijnego, z którym królowie ziemi uprawiają duchowe wszeteczeństwo i który bogaci kupców ziemi. System ten jest winny śmierci wielu wierzących, krwi męczenników Jezusa.

Babilon jest porównany do kobiety odzianej w purpurę i szkarłat, pokrytej złotem, drogimi kamieniami i perłami. W swojej ręce trzyma kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.

NieboCzy ktoś, kto się na nowo narodził i stał się przez to dzieckiem Bożym, może stracić życie wieczne?

Biblijna odpowiedź na to ważne pytanie brzmi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16). Życie wieczne pochodzi z serca samego Boga, a człowiek, który je otrzymuje, nigdy nie zginie, ponieważ jest ono wieczne.

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a