Opoka czy kamień

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,18).

Pan Jezus zapytał kiedyś uczniów co o Nim myślą inni ludzie. Apostołowie zrelacjonowali opinie ludu, odpowiadając: jedni za Jana Chrzciciela inni za Eliasza lub za któregoś z proroków. Wtedy Pan Jezus zapytał ich: A wy, co o mnie sądzicie, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (greckie słowo πέτρος petros oznacza kamień) i na tej opoce (greckie słowo πέτρᾳ petra oznacza skałę lub opokę) zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,16-18). Z tych słów wynika, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa budowany jest na opoce, którą jest ON sam, a Piotr jest jednym z pierwszych kamieni tej budowy.

niebo piekło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smartfon gps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrzy ludziePrawie każdy z nas uważa się za dobrego człowieka. Niektórzy mówią, że są pracowici i pomagają innym. Inni podkreślają, że nie popełnili żadnych poważnych wykroczeń i dlatego uważają się za dobrych ludzi. Pytania, które powinieneś sobie zadać, brzmią: Jak ocenia ciebie Bóg i czy to wystarcza, aby się dostać do nieba?

Wiedz o tym, że:

na to pytanie można odpowiedzieć po zapoznaniu się z Dziesięciorgiem Przykazań (2. Księga Mojżesza 20,1-17).

 

 

 

Gołąb w szczelinie skalnejPójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”

(Ewangelia Mateusza 11,28).

Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich, obciążonych i spracowanych. Jedynie u Niego można dostąpić ukojenia. Nie obiecuje tego tym, którzy myślą o Nim jedynie od czasu do czasu. Być religijnym, przyjmować jakieś sakramenty, czy uczęszczać do jakiegoś kościoła nie wystarczy. Tylko ci, którzy szczerze zwrócą się do Niego, otrzymają przebaczenie grzechów i pokój do serca.

Wino i mleko

Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!” (Księga Izajasza 55,1).

Dzisiaj chciałbym wam zaoferować coś nadzwyczajnego. Chcę was zaprosić do przyjścia i kupienia tego, co proponuje Ewangelia.

Grecja

Wiele lat temu żył w Grecji władca o imieniu Archias. Był to bardzo samolubny człowiek. Żył tylko dla własnej przyjemności i z nikim się nie liczył. Nie troszczył się też o potrzeby swoich poddanych. Wielu z nich nienawidziło go tak bardzo, że postanowiło go zabić.

Archias nic nie wiedział o spisku na jego życie, ale usłyszał o tym jego przyjaciel mieszkający w Atenach. Natychmiast też napisał list do króla Archiasa, ostrzegając go o niebezpieczeństwie i wskazująć mu drogę ucieczki przed zamachowcami. Chwilę później tę ważną wiadomość wysłał przez posłańca.

.

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a