3 śmierci 1

Człowiek

Pojawia się na ziemi przez naturalne narodziny.

Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

Gdy słyszy ewangelię i odrzuca ją - pozostaje w tym stanie.

Rzym na siedmiu wzgórzachBabilon Wielki nazywany jest także „Tajemnicą" oraz „matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi" ( Obj. 17,5). Tytuł ten odnosi się do wielkiego systemu religijnego, z którym królowie ziemi uprawiają duchowe wszeteczeństwo i który bogaci kupców ziemi. System ten jest winny śmierci wielu wierzących, krwi męczenników Jezusa.

Babilon jest porównany do kobiety odzianej w purpurę i szkarłat, pokrytej złotem, drogimi kamieniami i perłami. W swojej ręce trzyma kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.

NieboCzy ktoś, kto się na nowo narodził i stał się przez to dzieckiem Bożym, może stracić życie wieczne?

Odpowiedź Biblii na to ważne pytanie brzmi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16). Życie wieczne pochodzi z samego serca Boga, a kiedy człowiek je otrzyma, nigdy nie zginie, ponieważ ono jest wieczne.

LabiryntPytanie „…a inne religie?“ (…) prowadzi do ożywionych dyskusji zarówno między chrześcijanami, jak i niechrześcijanami. Problematykę tę można naszkicować za pomocą czterech, wciąż na nowo stawianych pytań:

 

  • Wszyscy ludzie poszukują prawdy. Czy nie należałoby szukać jej we wszystkich religiach, przecież każda z nich może zawierać przynajmniej jakąś jej część?
  • Istnieje tak wiele religii. Czy wszystkie są niewłaściwe? Może istnieje jedna prawdziwa? Czy też ostatecznie wszystkie one prowadzą do tego samego celu?
  • Wielu ludzi żyło przed przyjściem Jezusa na świat i nigdy nie słyszało chrześcijańskiego przesłania. Czy wiadomo gdzie spędzą wieczność?
  • Również dzisiaj jest tak wielu ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszenia Ewangelii. Czy mimo to zostaną zbawieni, czy może pójdą na zatracenie?

Modlitwa 3W pewnej wsi mieszkał wierzący staruszek. W jego maleńkiej wiosce była grupa wierzących chrześcijan, do których i on się zaliczał. Nigdy nie był na zgromadzeniu w zborze w mieście i bardzo pragnął tam być chociaż raz.

Pewnego razu domówił się z młodym kaznodzieją, że odwiedzą zbór w mieście i uradował się z tego bardzo, czekając na ten dzień. Gdy nadszedł ten dzień, udali się na stację kolejową. Idąc przez las, kaznodzieja zaproponował, żeby przed podróżą się pomodlić. Staruszek chętnie się zgodził.

LabiryntŻyjemy w czasach, w których dzięki podróżom możemy dotrzeć do prawie każdego, dowolnego zakątka świata. Wciąż dochodzi do kontaktów z innymi społeczeństwami, kulturami, stylami życia, jak również religiami. Poza tym media masowe przyczyniły się do tak dużego przepływu informacji, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Patrząc na dużą ilość systemów religijnych, całkiem nowym wydaje się od dawna stawiane pytanie: Czy każdy może być zbawiony na swój własny sposób, czy też istnieje tylko jedna droga prowadzą ca do Boga?

20140610 093633 1Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

Ewangelia Jana 18,36.37 (UBG)

 

Apostoł Paweł pisze w jednym z listów o Chrystusie Jezusie, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie (1 Tymoteusza 6,13). Mowa tutaj o procesie przed rzymskim namiestnikiem, najdokładniej opisanym przez ewangelistę Jana. Przyjrzyjmy się uważnie szczegółom tego dobrego wyznania.

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Burkhard Wandhoff
T 1: Śmierć i pogrzeb Pana Jezusa -
Jana 19,31-42
T 2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Jana 20,1-18
Sobota 04.03.godz 16.00 do 18.15
 Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a