Dworzanin 2

Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: Idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus, i odszedł (Ewangelia Jana 4,49-50).

Cenimy sobie kogoś, kto jest konsekwentny. Apostoł Paweł powiedział o sobie, że u niego „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”. I tak powinno być. Dlatego powyższy werset budzi niemałe zdumienie. Pan nasz najpierw dosyć chłodno odprawia tego urzędnika króla Heroda, który przychodzi z prośbą o uzdrowienie syna. Daje mu do zrozumienia, że nie jest ich cudotwórcą, a potem ulega prośbom tego człowieka i uzdrawia jego syna.

WróbleNiewypał i wróble

 Było to podczas wojny. Chciałem kogoś odwiedzić i kiedy tam szedłem, zaczął się nalot. Pobiegłem do schronu, aby przeczekać. Kiedy nalot się skończył, ruszyłem dalej i doszedłem do osiedla, w którym byłem umówiony. Stało jeszcze, ale wszystkie domy – a było ich ze dwadzieścia – były zupełnie puste. Myślałem, że śnię – domy stoją, a ludzi nie ma! Nagle zobaczyłem strażnika z obrony przeciwlotniczej, więc pytam go: „Dlaczego nie ma tu nikogo?" A ten nic nie mówi, bierze mnie za ramię i prowadzi do jednego z domów.

Dworzanin i syn„Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci.  Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie” (Ewangelia Jana 4,46-48).

„W naszych kręgach tego się nie robi!” Tak zapewne mówiono dotychczas w domu tego urzędnika, gdy rozmowa toczyła się o tym, że ten czy ów chodzi za Jezusem. Tytuł „urzędnik królewski” oznacza, że ten człowiek był jednym z wyższych zarządzających na dworze króla Heroda i nawet, jeśli król Herod nie miał już wiele do powiedzenia, ponieważ w kraju rządzili Rzymianie, to jednak on i jego urzędnicy tym bardziej zadzierali nosa.

A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? (Ewangelia Marka 2,5-7).

W  pewien sposób imponują nam ci mężczyźni, którzy po prostu z niecierpliwością czekają, aż tłum się rozejdzie. Dom, w którym Jezus głosi kazanie, jest pełen słuchaczy, do tego stopnia, że nie ma jak się do Niego dostać.

Modlitwa 2Daniel … miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga

Księga Daniela 6,11

Pewna grupa wspinaczy górskich wyszła o godzinie drugiej nad ranem ze schroniska i doszła do zaplanowanego celu około godziny dziewiątej. Uczestnicy wyprawy byli wprawdzie wyczerpani, ale jednocześnie niezmiernie szczęśliwi z dokonanego wyczynu. Nagle nadciągnęła nawałnica.

Trzej królowieGdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon (Ewangelia Mateusza 2,1-1).

Mało która historia z Nowego Testamentu zaintrygowała tyle umysłów, rzuciła wyzwanie tylu myślicielom i zainspirowała tylu artystów malarzy, jak podróż mędrców ze wschodu. Z drugiej strony mało które z wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie ma tak wiele różnych wersji i urosło do rangi legendy, co opowieść o tych przybyłych z daleka, bezimiennych mężczyznach.

Najlepszy podarunek obrazekDla wielu osób Boże Narodzenie jest największym świętem rodzinnym i okazją do sprawiania sobie radości. Dla niektórych ludzi Boże Narodzenie to czas samotności, dla niektórych nawet rozpaczy. Grono ludzi w tym stanie powiększa się właśnie w tym okresie. Ten smutny fakt pokazuje, że wielu z nich nie zna prawdziwego znaczenia tego święta.

Święta wskazują na dar, który ofiarowuje nam Bóg.

 

 

 

 

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a