Krótki przegląd Księgi Objawienia

Objawienie jest księgą proroczą używającą wielu symboli. Niektóre z nich mogą być zrozumiałe z powodu częstego używania ich w Starym Testamencie, a inne wyjaśnia nam tekst Objawienia.

Centrum wszystkich zamiarów Bożych jest Chrystus. Dlatego głównym tematem Księgi Objawienia jest Jego uwielbienie.

Jak mogę być uwolniony od mocy grzechu?

                Ci, którzy od niedawna kroczą drogą wiary, przeżywają na niej wiele radości, ale też wiele pokus i chwil zwątpienia. Celem naszego rozważania jest pomóc tym, którzy są na początku drogi naśladowania Jezusa Chrystusa i na podstawie Słowa Bożego odpowiedzieć na powyższe pytanie.„Zrozumiałem, że dzięki Jezusowi Chrystusowi zostały przebaczone moje grzechy. Jednak w jaki sposób mogę być uwolniony z mocy grzechu?” „Jestem jeszcze gorszy niż przed swoim nawróceniem”.

Wierzący ludzie często mówią, że człowiek zawsze powinien iść za głosem serca i wtedy będzie wszystko w porządku. Czy jest to prawidłowe myślenie? Czy zawsze z serca pochodzą dobre myśli? Biblia mówi nam, że serce człowieka może być w bardzo różnym stanie, w różnych krańcowo stanach.

Joseph Medlicott Scriven urodził się 10 września 1819 r oku w Seapatrick, County Down, w Irlandii

Jego dzieciństwo było beztroskie. Uczęszczał do dobrej szkoły i jego kariera zapowiadała się bardzo obiecująco. Studia licencjackie ukończył w Wyższej Szkole w Dublinie.

Joseph Scriven stawiał sobie wysokie ideały, a dziewczyna, którą poznał, była tego samego usposobienia. Zaręczyli się i zamierzali się pobrać.

 

            Na północnych krańcach ziemi istnieją obszary, gdzie podstawowym wyżywieniem mieszkańców są jaja morskich ptaków. Ptaki te budują swoje gniazda na niedostępnych, wysokich skałach. Pewnego razu młody poszukiwacz ptasich gniazd zauważył duże gniazdo położone w szczelinie skalnej, zbudowane o kilka metrów poniżej miejsca, na którym się właśnie znajdował. Stał na występie skalnym, z którego nie można było zejść bez liny. Nie namyślając się, młody człowiek – przywykły do podobnych trudności - wbił w ścianę hak, umocował na nim linę, opuścił się na niej z nawisu skalnego i zawisł w powietrzu na wysokości upatrzonej szczeliny.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a