Świątynia ModelPytanie: Jak długo trwało wstrzymanie budowy świątyni?

„Gdy potem odpis listu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szimszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego” (Ezdr. 4,23.24).

Zadajmy sobie więc pytanie, ile trwało rzeczywiście wstrzymanie prac przy budowie świątyni pod wodzą Zorobabela?

Co do długości tego czasu istnieje wiele teorii. Powodem takiej sytuacji są różnice w historycznym umiejscowieniu wierszy 6 – 23 w 4 rozdziale Księgi Ezdrasza.

Mazurek        To prawda, jest nas bardzo wiele. Nasz śpiew brzmi przeraźliwie głośno. Mówi się, że gdybyśmy mogli, to zjedlibyśmy Wam całe pożywienie. Nawet nasz skromny ubiór nie zjednuje nam przychylności. Warto jednak zdobyć się na odrobinę wysiłku i poświęcić zuchwałemu wróblowi trochę uwagi. Możecie mi zaufać.

        Sądzicie, iż nie znajdziecie we mnie nic szczególnego? Ależ słuchajcie, jest Was przecież tak samo dużo jak nas. Poza tym nie myślicie chyba, że wszystko, co występuje w wielkiej ilości, jest zwyczajne? To wtedy i Wy musielibyście być bardzo zwyczajni!

„Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.”  (List do Rzymian 2,1)

„Podobało mi się wczorajsze kazanie", powiedział pewien rolnik, kiedy odwiedził go kaznodzieja. „Jednak uważam, że zza kazalnicy powinno się mówić bardziej ostro. Proszę nie mieć mi tego za złe!” - „Nie, przeciwnie. Oczywiście, czasami kazanie powinno być wypowiedziane w nieco ostrzejszych słowach!" - „Tak, szczególnie wtedy, gdy się mówi o nawróceniu lub na przykład o skąpstwie. Nie uwierzy brat, jakie skąpstwo panuje wśród wierzących naszego zboru. A jest przecież napisane: „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.”

Kiedy ktoś mi mówi: "Ja wierzę w Boga. Ale po co mi Jezus?", to odpowiadam: "To jest bzdura! Bóg jest Bogiem ukrytym i bez Jezusa nic o Nim nie wiemy!"

Ludzie mogą sobie wprawdzie wymyślać jakiegoś Boga, np. "kochanego Pana Boga", który nie opuści porządnego człowieka, jeżeli ten będzie wypijał dziennie tylko pięć kufli piwa. Ale to przecież nie jest Bóg! Tak samo Allah czy Budda – to są projekcje naszych pragnień. Ale Bóg? Bez Jezusa nic o Bogu nie wiemy. Jezus jest Objawieniem Boga. Bóg przyszedł do nas w Jezusie.

Skay"Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym" (Ewangelia Łukasza 2,11).

   Według proroctwa Micheasza było jasne, że Mesjasz narodzi się w Betlejem (Micheasz 5,1), ale Maria z Józefem mieszkali na północy kraju, w Nazarecie. Bóg przemawiał przez usta proroków i On też zatroszczył się o to, aby Jego słowa się wypełniły.

   Krótki przegląd Księgi Objawienia

Objawienie jest księgą proroczą używającą wielu symboli. Niektóre z nich mogą być zrozumiałe z powodu częstego używania ich w Starym Testamencie, a inne wyjaśnia nam tekst Objawienia.

Centrum wszystkich zamiarów Bożych jest Chrystus. Dlatego głównym tematem Księgi Objawienia jest Jego uwielbienie.

Jak mogę być uwolniony od mocy grzechu?

                Ci, którzy od niedawna kroczą drogą wiary, przeżywają na niej wiele radości, ale też wiele pokus i chwil zwątpienia. Celem naszego rozważania jest pomóc tym, którzy są na początku drogi naśladowania Jezusa Chrystusa i na podstawie Słowa Bożego odpowiedzieć na powyższe pytanie.„Zrozumiałem, że dzięki Jezusowi Chrystusowi zostały przebaczone moje grzechy. Jednak w jaki sposób mogę być uwolniony z mocy grzechu?” „Jestem jeszcze gorszy niż przed swoim nawróceniem”.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a