Cisza 1„“Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię “– mówi Pan Jezus (Ewangelia Mateusza 5,5). Cichość jest źródłem wielu cnót chrześcijańskich jak – łagodność, powściągliwość, pokój.

Bóg objawia się w ciszy. Kiedy Eliasz zapragnął stanąć przed Bogiem, by się przed nim wyżalić, Bóg objawił mu się nie w wichurze, w trzęsieniu ziemi ani w ogniu, lecz w głosie cichym i łagodnym szmerze. (1. Księga Królewska 19,11–12). Ale Bóg także działa w ciszy.

 Nazaret 2„I wszyscy przyświadczali Mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego, i mówili: Czyż Ten nie jest synem Józefa?(Ewangelia Łukasza 4,22).

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, objawił ludziom swoją Boską chwałę. O tym słyszeli też mieszkańcy Nazaretu, Jego rodzinnego miasta. Dziwne i wprost niewiarygodne dochodziły wieści o tym cieśli, synu Marii i Józefa.

Pielgrzymka 3

  

Jest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.                     Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

Faryzeusz+ celnik„I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój” (Ewangelia Łukasza 7,6-7).

To były chwile pełne zdenerwowania, tam, w domu rzymskiego oficera. Wyobrażam sobie tę sytuację tak: wpada posłaniec i mówi łapiąc oddech: „Posłałeś starszych do Jezusa, aby...

SceptykKtoś, przysłuchując się rozmowie kilku młodych niedowiarków, wtrącił się do ich rozważań i powiedział: „Moi panowie, są trzy rodzaje sceptyków. Jedni to wielcy myśliciele,

Rwąca rzekaByłem podobny do człowieka, którego wsadzono do łódki, a w jego niewprawne ręce włożono wiosła. Odepchnięty od brzegu wiosłowałem po rwącej rzece życia. Im bliżej byłem środka szerokiego nurtu,... 

1900 6

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a