społeczność„Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,

Całe w jedno zespolone” (Ps. 122,3).

 

„Całe w jedno zespolone” – w Kościele Boga żywego hasło to odgrywało zawsze szczególną rolę. Już jednym z pierwszych nakazów danych Izraelowi było: „Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie”. A o pierwszym zborze czytamy: „Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie” (Dz. Ap. 2,42).

Sabat

Sabat 1

Pierwszy dzień tygodnia

Dla nas, chrześcijan, niezwykle ważne jest wiedzieć, co Słowo Boże mówi na temat pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. Najpierw jednak zajmijmy się dniem sabatu i jego znaczeniem. Te dwa dni mają ze sobą wiele wspólnego - mówią bowiem o Bożym odpoczynku. Ale są też między nimi znaczące różnice. Sabat jest ostatnim dniem tygodnia i jest kojarzony z narodem izraelskim. Niedziela (dzień Pański) jest pierwszym dniem tygodnia i jest związana z wierzącymi czasu łaski.

Religia czy ewangelia ver 2Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku!

W tym artykule chciałbym wskazać na różnicę pomiędzy religią a ewangelią. Zacznijmy od prostego przykładu:

Jakiś czas temu przeczytałem, iż młode mamy, w przeciwieństwie do swych mężów, robiąc zakupy, zwracają baczną uwagę na ceny produktów, doskonale też orientują się, gdzie można kupić tanio i dobrze. Zaskakujące jest jednak to, że jeśli chodzi o kupowanie jedzenia dla swych niemowlaków, to prawie zawsze wybierają to najdroższe.

 

Przyjrzano się bliżej tej sprawie i szybko znaleziono przyczynę. Młode mamy wiedzą, że właściwie to one powinny karmić swoje dzieci piersią. Ale ponieważ nie czynią tego (a niektóre nie mogą), to chcą dać swym dzieciom najlepszy zamiennik. Dlatego też wybierają najdroższe produkty przeznaczone dla początkowego okresu żywienia niemowląt. Gdyby tego nie robiły, w jakiejś mierze czułyby się winne. Jest to interesujące. Dziś chcemy zastanowić się nieco nad przyczyną tego rodzaju podejścia w kontekście naszego tematu "Religia czy Ewangelia".

zaduszki 3A gdy w płomieniu cierpiał męki…

Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama; umarł też bogacz i został pochowany.

halloween 3Zamaskowana impreza

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Halloween. A więc ... do zabawy! Ukryci za przerażającymi maskami i kostiumami, wśród wampirów i świecących dyniowych twarzy, upajamy się upiorną atmosferą i głośną zabawą.

Coś słodkiego albo psikus!

Czas wreszcie wyrwać się z realnego świata… Robić coś, na co ma się ochotę… Hello, czy jesteś z nami!?

A cóż to jest właściwie Halloween?

Opoka czy kamień

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,18).

Pan Jezus zapytał kiedyś uczniów co o Nim myślą inni ludzie. Apostołowie zrelacjonowali opinie ludu, odpowiadając: jedni za Jana Chrzciciela inni za Eliasza lub za któregoś z proroków. Wtedy Pan Jezus zapytał ich: A wy, co o mnie sądzicie, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (greckie słowo πέτρος - petros oznacza kamień) i na tej opoce (greckie słowo πέτρᾳ - petra oznacza skałę lub opokę) zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,16-18). Z tych słów wynika, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa budowany jest na opoce, którą jest ON sam, a Piotr jest jednym z pierwszych kamieni tej budowy.

co zrobić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a