Z Jezusem Chrystusem w drodze   Frank Steuber

Szczęśliwi ludzie …

Jeśli się nawróciłeś uwierzyłeś Panu Jezusowi, wszystkie twoje winy zostały usunięte. Bóg ci przebaczył, gdyż Pan Jezus poniósł za ciebie karę śmierci na krzyżu Golgoty za wszystkie twoje grzechy. Bóg przyjął żyjących wcześniej w grzechu grzeszników za swoje dzieci. Otrzymali oni nowe, wieczne, Boże życie. Posiadają już teraz miejsce w domu Ojca obok Pana Jezusa.

 

5 żarówka

Przez wzgląd na moich rodziców, zgodziłem się pójść w tygodniu na chrześcijańskie zgromadzenie. Podczas gdy moje dwie siostry już w tamtym czasie przyjęły Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, ja pozostawałem całkowicie obojętny na sprawy wiary.

PasterzKażdy z was doświadczył już chyba uczucia samotności i pustki w życiu. Człowiek czuje nagle: czegoś mi brakuje. Ale czego? Powiem wam: brakuje wam żywego Zbawiciela!

Niedawno udzielałem wywiadu pewnemu dziennikarzowi, który m.in. postawił mi pytanie: "Dlaczego właściwie wygłasza pan takie odczyty?" "Dlatego – odpowiedziałem – że boję się, iż ludzie pójdą do piekła. Dziennikarz uśmiechnął się: "Przecież piekła nie ma!"

Czy wiecie, co jest największym problemem naszego życia? Och, ludzie starsi pomyślą oczywiście o swojej wątrobie albo nerce, czy co tam im akurat dokucza. Niewiarygodne problemy! U młodych z kolei będzie to "dziewczyna" albo chłopiec". Każdy ma jakiś swój problem. Ale wierzcie mi, największym problemem naszego życia jest nasza wina przed Bogiem!

Z biegiem czasu wzrasta wśród wierzących rodziców poziom tolerancji, czasem nawet fascynacji wobec mediów elektronicznych i oferowanych przez nie popularnych serwisów, wśród nich prezentujących nieprzebrane morze materiałów audio i video. Ponieważ udział treści pożytecznych w nich jest niepodważalny, wraz z tym coraz powszechniejszym staje się poczucie, że także w odniesieniu do treści przeznaczonych dla dzieci można (i dlatego trzeba) zręcznie zapanować nad internetowymi kanałami przekazu, aby w ten sposób skutecznie przeciwdziałać negatywnemu potencjałowi sieci. TO ILUZJA.

Podróż bez powrotu

Słowo Boże na dziś

"A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota".

(Ewangelia Jana 8,12)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego