Wnet się zakończą

Tatry 2009

To wielkie wydarzenie nadejdzie z pewnością bardzo szybko. Prawie 2000 lat temu opisał je prorok pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak więc nie mamy do cTatryzynienia z urojeniem jakichś przesą- dnych ludzi, lecz z faktem stwierdzonym przez bezsprzeczne świadectwo Pisma Świętego.

Jezus Chrystus znowu przyjdzie.

  1. Biblijne proroctwa
  2. Pochwycenie wierzących
  3. Czas ucisku
  4. Przyjście Pana w chwale
  5. Tysiącletnie Królestwo
  6. Wieczność

Ludzie ciągle zadają sobie pytanie, co przyniesie im przyszłość. Kryzys gospodarczy i finansowy, upadek rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy: dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie czy nie? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne?

DLACZEGO BÓG MILCZY?

Na świecie dzieją się straszne rzeczy!

W pewnym mieście chory psychicznie wdarł się da szkoły podstawowej i zabił dwanaścioro małych dzieci. Wtedy zadajemy sobie pytanie: A Bóg? Dlaczego Bóg milczy?

"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota (Księga Objawienia 22,17).

 

1. Ja przyjdę wnet! – to głos Bożego Syna.

Ja przyjdę wnet! – zatrzymaj więc, co masz!

"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

(Ewangelia Mateusza. 26,14-16).

Ile wart jest dla nas Jezus? O Jezusie napisano w Biblii: Jana 3,16: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". 

 A ile Jezus wart jest dla nas? Judasz zwięźle odpowiedział na to pytanie: 30 srebrników.

„... a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże”. ( 1Sam.  9,27b) 

Sklrzypce

Rozpoczął się zimny, grudniowy, przedświąteczny dzień. Na stacji metra w Waszyngtonie pewien skrzypek grał utwory Bacha. Setki ludzi przechodziły obok niego idąc do pracy,

Słowo Boże na dziś

"Mówi Ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!
(Księga Objawienia 22,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego