religia potykaczJest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.

Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

Religie mówią nam, co człowiek musi czynić dla Boga, ale ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił dla człowieka.

W religii człowiek poszukuje Boga, lecz ewangelia mówi, że to Bóg poszukuje człowieka.

Religia jest daremną próbą człowieka, by wspinając się po drabinie dobrych uczynków, na ostatnim jej szczeblu móc dojść do Boga, natomiast ewangelia objawia nam, że Syn Boży zszedł na najniższy szczebel, do znajdujących się tam grzeszników.

Największe tytułowa

To wielkie wydarzenie z pewnością nadejdzie, i to niebawem. Zostało ono zapowiedziane przez Boga już prawie 2000 lat temu. Tak więc nie jest to wymysł jakichś nawiedzonych ludzi, lecz prawda potwierdzona przez nieomylne świadectwo Pisma Świętego.

Pierwszym zauważalnym skutkiem tego wydarzenia będzie zniknięcie z ziemi wielu ludzi. Cały świat będzie musiał przyznać, iż nagle zniknęło wiele osób, i to w różnym wieku; ze wszystkich warstw społecznych, narodów i ras. Miejsca pracy, szkoły, szpitale, biura i fabryki opustoszeją, rodziny stracą swoich bliskich.

Biblie dwie"Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” (List do Filipian 1,23).

Miał na imię Fryderyk. Choć przekroczył już 90 lat, często powtarzał sobie: „Najlepsze dopiero przed nami!".

Naprawdę, nie ma nic lepszego dla nas niż przebywanie z tymi, których kochamy i którzy nas kochają. Wierni chrześcijanie, tacy jak Fryderyk, mają przed sobą wspaniałą przyszłość. Będą w niebie z Jezusem Chrystusem, którego kochają ponad wszystko. To jest dla nich naprawdę najlepsze!

Wódz plemienia„Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Psalm 34,9).

Król pewnego afrykańskiego plemienia został kiedyś zaatakowany przez tygrysa, ale został uratowany dzięki bohaterskiej interwencji jednego ze swoich niewolników. W całym tym starciu stracił jedynie palec. Mimo to ogarnięty złością zawołał: „Gdyby Bóg był dobry, nie straciłbym palca!".

Ciasna brama„I rzekł ktoś do Niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?" (Ewangelia Łukasza 13,23).

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, zadawano Mu wiele pytań. Należy zauważyć, że Jezus odpowiadał pytającym w bardzo szczególny sposób.

 

 

Chłopczyk Robbie„Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca” (Psalm 97,11).    

W XIX-wiecznej Anglii chłopiec o imieniu Robbie zarabiał na życie, sprzedając na ulicach agrafki, igły, grzebienie i inne drobiazgi. „Kupujcie grzebienie i igły!" krzyczał w poczekalni na dworcu kolejowym. Był bardzo zmęczony i głodny, toteż jego głos był słaby i cichy.

Kto najbardziej okładkaCzy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto na przestrzeni dziejów wywarł największy wpływ na ludzkość? Chodzi o kogoś, kto swoją osobowością lub dokonaniami pozostawił po sobie trwały ślad. Przyjrzyjmy się zatem znanym ludziom, reprezentującym różne dziedziny. Czy tym człowiekiem mógłby być ktoś z grona wielkich odkrywców? Wśród nich niewątpliwie wyróżnia się Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz i podróżnik (ok. 1451-1506), który w poszukiwaniu nowej handlowej drogi morskiej do Indii odkrywa nowy kontynent – Amerykę. Dla milionów ludzi stała się ona ich domem, gdzie mogli rozpocząć nowe życie.

 

 

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a