Chłopczyk Robbie„Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca” (Psalm 97,11).    

W XIX-wiecznej Anglii chłopiec o imieniu Robbie zarabiał na życie, sprzedając na ulicach agrafki, igły, grzebienie i inne drobiazgi. „Kupujcie grzebienie i igły!" krzyczał w poczekalni na dworcu kolejowym. Był bardzo zmęczony i głodny, toteż jego głos był słaby i cichy.

Kto najbardziej okładkaCzy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto na przestrzeni dziejów wywarł największy wpływ na ludzkość? Chodzi o kogoś, kto swoją osobowością lub dokonaniami pozostawił po sobie trwały ślad. Przyjrzyjmy się zatem znanym ludziom, reprezentującym różne dziedziny. Czy tym człowiekiem mógłby być ktoś z grona wielkich odkrywców? Wśród nich niewątpliwie wyróżnia się Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz i podróżnik (ok. 1451-1506), który w poszukiwaniu nowej handlowej drogi morskiej do Indii odkrywa nowy kontynent – Amerykę. Dla milionów ludzi stała się ona ich domem, gdzie mogli rozpocząć nowe życie.

 

 

Woda słodka i słona„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije” (Ewangelia Jana 7,37).               

Ujściem Amazonki płyną do Oceanu Atlantyckiego gigantyczne ilości słodkiej wody. Dlatego woda jest jeszcze zdatna do picia daleko w morzu, o wiele dalej, niż można by się tego spodziewać stojąc na wybrzeżu.

Dawno, dawno temu,...

Cisza 1„“Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię “– mówi Pan Jezus (Ewangelia Mateusza 5,5). Cichość jest źródłem wielu cnót chrześcijańskich jak – łagodność, powściągliwość, pokój.

Bóg objawia się w ciszy. Kiedy Eliasz zapragnął stanąć przed Bogiem, by się przed nim wyżalić, Bóg objawił mu się nie w wichurze, w trzęsieniu ziemi ani w ogniu, lecz w głosie cichym i łagodnym szmerze. (1. Księga Królewska 19,11–12). Ale Bóg także działa w ciszy.

 Nazaret 2„I wszyscy przyświadczali Mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego, i mówili: Czyż Ten nie jest synem Józefa?(Ewangelia Łukasza 4,22).

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, objawił ludziom swoją Boską chwałę. O tym słyszeli też mieszkańcy Nazaretu, Jego rodzinnego miasta. Dziwne i wprost niewiarygodne dochodziły wieści o tym cieśli, synu Marii i Józefa.

Pielgrzymka 3

  

Jest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.                     Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

Faryzeusz+ celnik„I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój” (Ewangelia Łukasza 7,6-7).

To były chwile pełne zdenerwowania, tam, w domu rzymskiego oficera. Wyobrażam sobie tę sytuację tak: wpada posłaniec i mówi łapiąc oddech: „Posłałeś starszych do Jezusa, aby...

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a