halloween 3Zamaskowana impreza

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Halloween. A więc ... do zabawy! Ukryci za przerażającymi maskami i kostiumami, wśród wampirów i świecących dyniowych twarzy, upajamy się upiorną atmosferą i głośną zabawą.

Coś słodkiego albo psikus!

Czas wreszcie wyrwać się z realnego świata… Robić coś, na co ma się ochotę… Hello, czy jesteś z nami!?

A cóż to jest właściwie Halloween?

Opoka czy kamień

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,18).

Pan Jezus zapytał kiedyś uczniów co o Nim myślą inni ludzie. Apostołowie zrelacjonowali opinie ludu, odpowiadając: jedni za Jana Chrzciciela inni za Eliasza lub za któregoś z proroków. Wtedy Pan Jezus zapytał ich: A wy, co o mnie sądzicie, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (greckie słowo πέτρος - petros oznacza kamień) i na tej opoce (greckie słowo πέτρᾳ - petra oznacza skałę lub opokę) zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ewangelia Mateusza 16,16-18). Z tych słów wynika, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa budowany jest na opoce, którą jest ON sam, a Piotr jest jednym z pierwszych kamieni tej budowy.

co zrobić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smartfon gps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrzy ludziePrawie każdy z nas uważa się za dobrego człowieka. Niektórzy mówią, że są pracowici i pomagają innym. Inni podkreślają, że nie popełnili żadnych poważnych wykroczeń i dlatego uważają się za dobrych ludzi. Pytania, które powinieneś sobie zadać, brzmią: Jak ocenia ciebie Bóg i czy to wystarcza, aby się dostać do nieba?

Wiedz o tym, że:

na to pytanie można odpowiedzieć po zapoznaniu się z Dziesięciorgiem Przykazań (2. Księga Mojżesza 20,1-17).

 

 

 

Gołąb w szczelinie skalnejPójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”

(Ewangelia Mateusza 11,28).

Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich, obciążonych i spracowanych. Jedynie u Niego można dostąpić ukojenia. Nie obiecuje tego tym, którzy myślą o Nim jedynie od czasu do czasu. Być religijnym, przyjmować jakieś sakramenty, czy uczęszczać do jakiegoś kościoła nie wystarczy. Tylko ci, którzy szczerze zwrócą się do Niego, otrzymają przebaczenie grzechów i pokój do serca.

Wino i mleko

Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!” (Księga Izajasza 55,1).

Dzisiaj chciałbym wam zaoferować coś nadzwyczajnego. Chcę was zaprosić do przyjścia i kupienia tego, co proponuje Ewangelia.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a