Jezus zmartwychwstał gróbPan Jezus Chrystus jest kimś niezwykłym! Umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników, ale trzy dni później powstał z martwych! Z biegiem czasu ludzie z najróżniejszych środowisk pisali o Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.

Naszym obowiązkiem jest wziąć pod uwagę te świadectwa i wyciągać z nich właściwe wnioski, gdyż od tego zależy nasze wieczne zbawienie - zależy ono od tego, jaką postawę przyjmiemy do Osoby Pana Jezusa Chrystusa.

Gabbata 1Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata" (Ewangelia Jana 19,13).

Teraz Pan Jezus stoi na podwyższeniu, przed oczami całego ludu. Jeśli dobrze się zastanowić, to Jezus przez wszystkie wieki stoi tak na forum całego świata.

A ludzie?

 

Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją” (Psalm 73,23).

Kwiaty w górachPewna stara historia opowiada o wędrowcu górskim, który zauważył rzadkie kwiaty na stromym zboczu. Mimo, że miał przy sobie linę, nie odważył się opuścić na to miejsce, by je zerwać.

W tym momencie pojawił się przed nim mały chłopiec - pastuszek.

Wróżbiarstwo"Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej" (1 Księga Samuela 28,7)

W ostatnich dekadach wróżbiarstwo przeżywa swój wielki renesans. Jasnowidze i astrolodzy mają pełne ręce roboty. Jak to możliwe w naszym oświeconym i wykształconym społeczeństwie? Nawet politycy i przedsiębiorcy szukają wróżebnej porady.

Wszyscy  tytułowa 1

Podczas jednej z dyskusji ktoś powiedział: „Wszyscy znajdziemy się w niebie, choć każdy dostanie się tam w inny sposób". Wtedy odpowiedziałem: „Jeśli tak miałoby być, to znaczy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, kłamał”. „Dlaczego?" – padło pytanie. „Ponieważ Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A to oznacza, że do wiecznego celu, do Boga w niebie, nie doprowadzi nas jakiś inny bóg czy przynależność do jakiejś religii lub kościoła, lecz tylko i wyłącznie Jezus Chrystus”. (por. Ewangelia Jana 14,6).

 

 

 

 

ognisko 2Piotr zaś szedł za nim z daleka aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy” (Ewangelia Mateusza 26,58).

Zwróćcie uwagę: widz patrzący na mękę Jezusa! W nocy Jezus zostaje pojmany i uprowadzony z ciemnego ogrodu Getsemani. I nagle wszystko rozwija się jak w teatrze: na scenie jedno zdarzenie goni drugie,

religia potykaczJest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.

Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

Religie mówią nam, co człowiek musi czynić dla Boga, ale ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił dla człowieka.

W religii człowiek poszukuje Boga, lecz ewangelia mówi, że to Bóg poszukuje człowieka.

Religia jest daremną próbą człowieka, by wspinając się po drabinie dobrych uczynków, na ostatnim jej szczeblu móc dojść do Boga, natomiast ewangelia objawia nam, że Syn Boży zszedł na najniższy szczebel, do znajdujących się tam grzeszników.

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a