Czy masz może obecnie poważny problem, którego nie możesz rozwiązać? Może jesteś czymś zmartwiony? Być może szukałeś odpowiedzi na swoje pytania. Może ludzie cię zawiedli...

Pałacyk myśliwskiPrzed laty prowadziłem obóz letni dla młodzieży w Böhmerwald. Po zakończeniu obozu wszyscy się rozjechali, a ja zostałem, czekając na samochód, który miał przyjechać po mnie następnego dnia. Ulokowano mnie na noc w starym pałacyku myśliwskim, który należał kiedyś do jakiegoś króla. Obecnie mieszkał w nim leśniczy. Pałacyk był bardzo zapuszczony, i nie było w nim elektryczności. W dużym pokoju gościnnym był za to kominek, w którym rozpalano ogień. Ktoś przyniósł mi lampę naftową i zostałem sam. Za oknami szalała burza. Gwałtowna ulewa szumiała wśród otaczających dom sosen. Taka sceneria, wiecie, jak w bajce o rozbójnikach.

"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam - mówi Pan" (Księga Jeremiasza 29,13.14).

           Gwardia papieskaPewien człowiek pragnął służyć Bogu, więc zgłosił się do Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w Rzymie. Równocześnie miał nadzieję, że w ten sposób zbliży się do Boga. Został przyjęty i z wielką radością udał się w podróż do Rzymu. Nie znalazł jednak spokoju, na który liczył. Już po roku, za zgodą przełożonych, odszedł z Gwardii.

Z Jezusem Chrystusem w drodze   Frank Steuber

Szczęśliwi ludzie …

Jeśli się nawróciłeś uwierzyłeś Panu Jezusowi, wszystkie twoje winy zostały usunięte. Bóg ci przebaczył, gdyż Pan Jezus poniósł za ciebie karę śmierci na krzyżu Golgoty za wszystkie twoje grzechy. Bóg przyjął żyjących wcześniej w grzechu grzeszników za swoje dzieci. Otrzymali oni nowe, wieczne, Boże życie. Posiadają już teraz miejsce w domu Ojca obok Pana Jezusa.

 

5 żarówka

Przez wzgląd na moich rodziców, zgodziłem się pójść w tygodniu na chrześcijańskie zgromadzenie. Podczas gdy moje dwie siostry już w tamtym czasie przyjęły Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, ja pozostawałem całkowicie obojętny na sprawy wiary.

PasterzKażdy z was doświadczył już chyba uczucia samotności i pustki w życiu. Człowiek czuje nagle: czegoś mi brakuje. Ale czego? Powiem wam: brakuje wam żywego Zbawiciela!

Niedawno udzielałem wywiadu pewnemu dziennikarzowi, który m.in. postawił mi pytanie: "Dlaczego właściwie wygłasza pan takie odczyty?" "Dlatego – odpowiedziałem – że boję się, iż ludzie pójdą do piekła. Dziennikarz uśmiechnął się: "Przecież piekła nie ma!"

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a