Czy wiecie, co jest największym problemem naszego życia? Och, ludzie starsi pomyślą oczywiście o swojej wątrobie albo nerce, czy co tam im akurat dokucza. Niewiarygodne problemy! U młodych z kolei będzie to "dziewczyna" albo chłopiec". Każdy ma jakiś swój problem. Ale wierzcie mi, największym problemem naszego życia jest nasza wina przed Bogiem!

Z biegiem czasu wzrasta wśród wierzących rodziców poziom tolerancji, czasem nawet fascynacji wobec mediów elektronicznych i oferowanych przez nie popularnych serwisów, wśród nich prezentujących nieprzebrane morze materiałów audio i video. Ponieważ udział treści pożytecznych w nich jest niepodważalny, wraz z tym coraz powszechniejszym staje się poczucie, że także w odniesieniu do treści przeznaczonych dla dzieci można (i dlatego trzeba) zręcznie zapanować nad internetowymi kanałami przekazu, aby w ten sposób skutecznie przeciwdziałać negatywnemu potencjałowi sieci. TO ILUZJA.

Podróż bez powrotu

Wnet się zakończą

Tatry 2009

To wielkie wydarzenie nadejdzie z pewnością bardzo szybko. Prawie 2000 lat temu opisał je prorok pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak więc nie mamy do cTatryzynienia z urojeniem jakichś przesą- dnych ludzi, lecz z faktem stwierdzonym przez bezsprzeczne świadectwo Pisma Świętego.

Jezus Chrystus znowu przyjdzie.

  1. Biblijne proroctwa
  2. Pochwycenie wierzących
  3. Czas ucisku
  4. Przyjście Pana w chwale
  5. Tysiącletnie Królestwo
  6. Wieczność

Ludzie ciągle zadają sobie pytanie, co przyniesie im przyszłość. Kryzys gospodarczy i finansowy, upadek rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy: dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie czy nie? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne?

DLACZEGO BÓG MILCZY?

Na świecie dzieją się straszne rzeczy!

W pewnym mieście chory psychicznie wdarł się da szkoły podstawowej i zabił dwanaścioro małych dzieci. Wtedy zadajemy sobie pytanie: A Bóg? Dlaczego Bóg milczy?

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a