"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota (Księga Objawienia 22,17).

 

1. Ja przyjdę wnet! – to głos Bożego Syna.

Ja przyjdę wnet! – zatrzymaj więc, co masz!

"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

(Ewangelia Mateusza. 26,14-16).

Ile wart jest dla nas Jezus? O Jezusie napisano w Biblii: Jana 3,16: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". 

 A ile Jezus wart jest dla nas? Judasz zwięźle odpowiedział na to pytanie: 30 srebrników.

„... a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże”. ( 1Sam.  9,27b) 

Sklrzypce

Rozpoczął się zimny, grudniowy, przedświąteczny dzień. Na stacji metra w Waszyngtonie pewien skrzypek grał utwory Bacha. Setki ludzi przechodziły obok niego idąc do pracy,

…z powodu których i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami (Hebr. 12,1).

Pewnego styczniowego poranku przed wielu laty, w dniu, gdy panował silny mróz i wiał zimny wiatr, pociąg towarowy składający się z 50 załadowanych wagonów ruszył w zaplanowaną trasę.

Król pruski Fryderyk II (1712-1786) już za życia został nazwany Wielkim, ponieważ był rzeczywiście niezwykłym mężem stanu. Ponadto był bardzo lubiany przez swój naród, który cenił jego sprawiedliwość. W późniejszych latach nazywano go z głębokim szacunkiem „Starym Fryderykiem". Niejednokrotnie szedł on pomiędzy swój lud, aby poznać jego potrzeby i dzielić jego troski. Nikt nie bał się przedstawić królowi swoich problemów.
Pewnego razu król odwiedził więzienie.

Czy wiecie, co jest największym problemem naszego życia? Och, ludzie starsi pomyślą oczywiście o swojej wątrobie albo nerce, czy co tam im akurat dokucza. Niewiarygodne problemy! U młodych z kolei będzie to "dziewczyna" albo chłopiec". Każdy ma jakiś swój problem. Ale wierzcie mi, największym problemem naszego życia jest nasza wina przed Bogiem!

1 Moj. 1:1-31Mleczna droga

1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
3. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.

https://www.youtube.com/watch?v=VdRX_qwnYxc

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a