Odrzucony Chrystus

Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni! (Księga Jeremiasza 8,20).

Jak przejmująca jest ta skarga! Tak w cichej rozpaczy płacze chory, który z miesiąca na miesiąc traci nadzieję na wyzdrowienie. Tak wzdycha ktoś, kto popadł w nędzę i znikąd nie widzi ratunku. Tak skarżył się Izrael, lud Boży Starego Testamentu, stratowany przez okrutnych wrogów. 

Czas zegar

„...ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a między śmiercią” (1. Samuela 20,3).

Życie jest tak krótkie, że nie jest przesadą porównanie go do jednego tylko kroku. Nawet, jeśli ktoś żyje siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, to jest ono bardzo krótkie.

Pięć chlebów i dwie ryby"Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby". Mateusza 14,17

Wy, uczniowie Jezusa, widzicie przed sobą w tym dniu tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci głodnych chleba życia. Ci ludzie wydali swoje pieniądze na to, co nie jest chlebem, czym nie mogli zaspokoić swoich pragnień. Słabną z głodu na swoich drogach i są zagubieni, gdyż brak im poznania. Co gorsza, gdy mdleją, są tacy, którzy udają, że ich karmią.

Ślepy BartymeuszTeraz muszę jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego: jesteśmy zagonieni dopóty, dopóki znajdujemy się pod panowaniem diabła. Ale ja znam Kogoś, kto ma dla każdego z nas czas: Jezus, Zbawiciel, Zmartwychwstały! Żony skarżą się: "Mój mąż nigdy nie ma dla mnie czasu!" Mężowie narzekają: "Moja żona nigdy nie ma dla mnie czasu!" Rodzice oburzają się: "Dzieci nigdy nie mają dla nas czasu!" Dzieci płaczą: "Rodzice nigdy nie mają dla nas czasu!" Posłuchajcie: Jezus ma czas! Jezus ma czas dla nas!

nie mam czasu

Chcę wam teraz opowiedzieć o pewnym człowieku, który też nie miał czasu. Jest to historia z Nowego Testamentu. Ten człowiek był rzymskim namiestnikiem, a więc był bardzo ważny, a na imię miał Feliks. Cudowne imię – Feliks, to znaczy "szczęśliwy". Miał on żonę imieniem Druzylla. I miał więźnia, który nazywał się Paweł. Pewnego dnia, gdy namiestnik miał akurat dużo czasu, powiedział: "Przesłuchajmy sobie tego Pawła. Chodź, żono!" I poszli razem do sądu. Zasiedli na wspaniałych krzesłach, a na prawo i na lewo od nich stali legioniści.

 

chip

Przyjmiesz znamię,... będziesz żył

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”
                                                                                                                      Apokalipsa 13,16.17 

Kontrola ludzi

Ataki terrorystyczne, które miały miejsce w różnych częściach naszego globu spowodowały nasiloną inwigilację ludzi. W ramach tzw. walki z terroryzmem, kontroluje się ich we wszelki możliwy sposób. Za pomocą dzisiejszych technologii coraz łatwiej jest zbierać i analizować wszelkie dane dotyczące pojedynczych osób, firm czy wszelkiego rodzaju organizacji, które pracując na prywatnym komputerze czy smartfonie, kontaktują się ze sobą metodą elektroniczną i zostawiają po sobie cyfrowe ślady.

LincolnMój zasadniczy temat? No cóż, wyzwolenie przychodzi dzięki Jezusowi. Muszę więc teraz mówić o Jezusie. A gdy mówię o Nim, to jestem w samym centrum mojego zasadniczego tematu.

Zaproszono mnie kiedyś w Nowym Jorku do klubu murzyńskiego. Jak wiadomo, w USA są duże napięcia rasowe. A w tym klubie w holu na dole stał na cokole marmurowy posąg białego człowieka. Zdziwiłem się, że Murzyni postawili u siebie pomnik białemu, więc spytałem kręcącego się tam eleganckiego młodzieńca: "Przyjacielu, czyj to pomnik?" I tu nastąpiła scena, której nigdy nie zapomnę.

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a