„... a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże”. ( 1Sam.  9,27b) 

Sklrzypce

Rozpoczął się zimny, grudniowy, przedświąteczny dzień. Na stacji metra w Waszyngtonie pewien skrzypek grał utwory Bacha. Setki ludzi przechodziły obok niego idąc do pracy,

niektórzy rzucali skrzypkowi drobne monety do ustawionej obok niego skrzynki. Siedem osób przystanęło na krótko, aby przysłuchiwać się muzyce. Tylko jedna z nich rozpoznała mistrza: Był nim Joshua Bell, na którego mający się odbyć koncert dawno już sprzedano bilety. Średnia cena biletu wynosiła 100 dolarów.

Ten socjologiczny eksperyment, który  przeprowadziła gazeta Washington Post, daje nam wiele do myślenia: Ileż to ważnych rzeczy przechodzi nam „koło nosa” tylko dlatego, że nie znajdujemy czasu na to, aby na chwilę się zatrzymać. W ten sam sposób tysiące ludzi przechodzi obok żywego Boga, swojego Stwórcy, nie zauważając Go nawet. Nie chcą oni posłuchać Jego słowa, nie chcą zapoznać się z Jego ofertą i dalej chcą prowadzić bezsensowne, prowadzące do zguby życie. Nie chcą słyszeć o Jego miłości do ludzi. Usuwają Go na bok, zamiast szukać z Nim kontaktu. 

Znajdź sobie czas, weź do ręki ewangelię i czytaj ją w skupieniu. Ona powie ci o tym, jak Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się Człowiekiem i żył na ziemi ku chwale Boga. Dowiedz się o tym,  że On, Zbawiciel, umarł na krzyżu za twoje grzechy. Odkryj, że On trzeciego dnia po swojej śmierci powstał z martwych, aby móc się spotkać dzisiaj z tobą.

„Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je (Ewangelia Łukasza 11,28).

„... a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże”. ( 1Sam.  9,27b) 

Zatrzymaj się i posłuchaj 

Rozpoczął się zimny, grudniowy, przedświąteczny dzień. Na stacji metra w Waszyngtonie pewien skrzypek grał utwory Bacha. Setki ludzi przechodziły obok niego idąc do pracy, niektórzy rzucali skrzypkowi drobne monety do ustawionej obok niego skrzynki. Siedem osób przystanęło na krótko, aby przysłuchiwać się muzyce. Tylko jedna z nich rozpoznała mistrza: Był nim Joshua Bell, na którego mający się odbyć koncert dawno już sprzedano bilety. Średnia cena biletu wynosiła 100 dolarów.

Ten socjologiczny eksperyment, który  przeprowadziła gazeta Washington Post, daje nam wiele do myślenia: Ileż to ważnych rzeczy przechodzi nam „koło nosa” tylko dlatego, że nie znajdujemy czasu na to, aby na chwilę się zatrzymać. W ten sam sposób tysiące ludzi przechodzi obok żywego Boga, swojego Stwórcy, nie zauważając Go nawet. Nie chcą oni posłuchać Jego słowa, nie chcą zapoznać się z Jego ofertą i dalej chcą prowadzić bezsensowne, prowadzące do zguby życie. Nie chcą słyszeć o Jego miłości do ludzi. Usuwają Go na bok, zamiast szukać z Nim kontaktu. 

Znajdź sobie czas, weź do ręki ewangelię i czytaj ją w skupieniu. Ona powie ci o tym, jak Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się Człowiekiem i żył na ziemi ku chwale Boga. Dowiedz się o tym,  że On, Zbawiciel, umarł na krzyżu za twoje grzechy. Odkryj, że On trzeciego dnia po swojej śmierci powstał z martwych, aby móc się spotkać dzisiaj z tobą.

„Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je (Ewangelia Łukasza 11,28).

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a