"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

(Ewangelia Mateusza. 26,14-16).

Ile wart jest dla nas Jezus? O Jezusie napisano w Biblii: Jana 3,16: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". 

 A ile Jezus wart jest dla nas? Judasz zwięźle odpowiedział na to pytanie: 30 srebrników.

To równowartość około 60 $ amerykańskich. Dużo to, czy mało? Ja uważam, że to właściwie bardzo dużo. Patrząc bowiem na większość moich współczesnych Muszę stwierdzić, że oddają oni Jezusa nic za to nie żądając. Nasze czasy wyrzucają Jezusa jak stary odziedziczony mebel, który nie pasuje do nowoczesnego mieszkania, a którego nie chce od nas kupić żaden handlarz starociami. Dla Judasza Jezus wart był, bądź co bądź, 60 $.

W rzeczywistości jest to jednak śmiesznie mała suma! Istnieją ludzie, dla których Jezus wart jest o wiele więcej. Biblia opowiada o pewnym młodym człowieku imieniem Szczepan. Dla niego Jezus wart był życie. Wolał, by go ukamienowano niż miałby wyrzec się swego Zbawiciela. Znalazł wielu naśladowców i znajduje ich do dziś.

Jaką wartość ma Jezus dla nas? Zanim odpowiemy posłuchajmy ile my warci jesteśmy dla Pana Jezusa. Odpowiedź brzmi: warci każdej ceny! Dla nas opuścił chwałę Bożą, dla nas poniósł Boży sąd na krzyżu. I nad tym powinniśmy się zastanowić!

A potem musimy odpowiedzieć na pytanie: jaką wartość ma dla nas Jezus? 

Z książki "365 razy ON" W. Busch Wydawnictwo CLC

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a