"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam - mówi Pan" (Księga Jeremiasza 29,13.14).

           Gwardia papieskaPewien człowiek pragnął służyć Bogu, więc zgłosił się do Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w Rzymie. Równocześnie miał nadzieję, że w ten sposób zbliży się do Boga. Został przyjęty i z wielką radością udał się w podróż do Rzymu. Nie znalazł jednak spokoju, na który liczył. Już po roku, za zgodą przełożonych, odszedł z Gwardii.

           Po pewnym czasie spotkał młodą kobietę, która miała podobne pytania dotyczące wiary jak on. Kiedyś zaprosiła go na ewangelizację . Uczestniczył w tym wydarzeniu bardziej z ciekawości niż szczerego zainteresowania. Ale to, co tam usłyszał, było dla niego czymś zupełnie nowym.

            Mówca mówił o naszych grzechach, które oddzielają nas od Boga. Wskazał na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego On posłał na świat, aby umrzeć zastępczo za grzechy ludzi. A ponieważ On umarł za nas na krzyżu, Bóg może przebaczyć nam wszystkie nasze grzechy i dać nam niebo.

Sam chrzest, bierzmowanie, konfirmacja czy komunia nie czynią z nas chrześcijan. Konieczne jest świadome zwrócenie się do Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, szczere wyznanie grzechów w modlitwie przed Bogiem, wierne przyjęcie Zbawiciela i gotowość do uznania Go Panem swojego życia.

            Ci dwaj ludzie podjęli decyzję o wyborze Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia. Poszli drogą, która została im wskazana w Słowie Bożym. Odnaleźli pokój z Bogiem oraz głębokie wewnętrzne i trwałe szczęście, choć ich dalsze życie nie było pozbawione problemów. Ale Jezus Chrystus stał się centrum ich życia.

"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, (14): objawię się wam - mówi Pan" (Jeremiasza 29,13.14).

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a