Ucho 1Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa, i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się  (Ewangelia Łukasza 8,35).

Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe (List do Ryzymian 10,17)

 

Pewien człowiek odmówił kiedyś przyjęcia książeczki zawierającej Ewangelię Łukasza, mówiąc: "Już kiedyś zaglądałem do tej książki. Za każdym razem, gdy ją czytam, moje serce staje się niespokojne i zaczynam się bać." 

 Jak to możliwe? W swojej Ewangelii Łukasz opowiada nam wciąż na nowo, z jaką miłością i współczuciem Jezus Chrystus spotykał się z ludźmi i pomagał im. Przez Niego ludzie zostali wyciągnięci z niewoli grzechu. Ale Biblia również obnaża i konfrontuje ludzi z Bożą prawdą - jest to szczególnie niewygodne dla tych, którzy nie chcą dopuścić, by prawda do nich dotarła.

Poniższa historia pokazuje, jak można to zrobić inaczej. Pewien mężczyzna zaczął czytać Biblię ze swoją żoną. Po kilku dniach przestał czytać na głos i powiedział: "Jeśli ta książka ma rację, to jesteśmy na zupełnie złej drodze!". Mimo to czytali dalej. "Kobieto", powiedział ponownie po jakimś czasie, "jeśli ta książka jest prawdziwa, jesteśmy zgubieni!".

Słowo Boże dotknęło ich wnętrza. Obudziło to ich sumienia i wskazało im Zbawiciela. A teraz ta para chciała dotrzeć do sedna sprawy i poznać prawdę. Czytając dalej, nie tylko coraz wyraźniej rozpoznawali, co oddzieliło ich od Boga i spowodowało ich zgubę. Zdawali sobie również sprawę, że są winni w oczach Bożych i potrzebują przebaczenia za swoje grzechy. Jezus Chrystus i Jego zastępcze cierpienie i śmierć na krzyżu stały się dla nich czymś osobistym. Do niego wyznawali swoje grzechy i mieli nadzieję na przebaczenie. I pewnego dnia mężczyzna powiedział do swojej żony: "Jeśli ta książka jest od Boga - a musi być od Boga! - wtedy jesteśmy zbawieni!"

Wersety

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".
Dzieje Apostolskie 4,12

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego