Prawie każdy człowiek żyjący na ziemi słyszał o Jezusie. Jedni wiedzą, że był to człowiek żyjący przed 2 tysiącami lat w Izraelu, nauczający i czyniący wielkie cuda. Nie zadali sobie jednak trudu, aby poznać Go bliżej. Uważają, że był ON jedynie założycielem jednej z wielu religii, a oni sami należą do innej i nie interesuje ich ta Osoba.

 

                Inni znają Go lepiej. Są chrześcijanami i znają więcej wątków z Jego życia. Od czasu do czasu uczęszczają na chrześcijańskie nabożeństwa, najczęściej w czasie wielkich, chrześcijańskich świąt, ale w swoim codziennym życiu zapominają o Nim.

                Jeszcze inni uważają się za praktykujących chrześcijan. Regularnie chodzą do kościoła, starają się żyć przykładnie i wypełniać Boże przykazania. Są także uprzejmi dla bliźnich i starają się nikogo nie krzywdzić. Znają Pana Jezusa bardzo dobrze, bo słyszą o Nim na chrześcijańskich nabożeństwach.

                Ale są jeszcze tacy, którzy twierdzą, że narodzili sie na nowo i mają życie z Boga. Mówią, że są zbawieni, że żyją z Panem Jezusem na co dzień, że Go kochają.

                Życie człowieka na ziemi trwa około 70 – 80 lat. W czasie trwania tego życia można otrzymać od Boga w darze, przez Pana Jezusa, inne życie - życie wieczne. Jest to nie tylko nie kończące się życie, lecz jest to życie zupełnie innego rodzaju, innej jakości.

                Kiedy ewangelista Jan pisze o PANU JEZUSIE w 1 rozdziale swojej ewangelii, oznajmia nam: „W Nim było życie,…” Ewangelia Jana 1,4. Pan Jezus udowodnił to w czasie swojego pobytu na ziemi. Uzdrawiał On chorych, wskrzeszał umarłych, a później, kiedy Jego ukrzyżowano i zabito, zmartwychwstał, udowadniając w ten sposób, że ma moc nad życiem i śmiercią. To właśnie Bóg, przez Pana Jezusa, może obdarzyć nas cudownym, nie kończącym się życiem wiecznym.

 

   ON sam powiedział:

„… Ja jestem drogą i prawdą i życiem” Ewangelia Jana 14,6

„…Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni”  Ewangelia Jana 10,10

„… On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym” 1 List Jana 5,20

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a