Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! (BW Treny Jeremiasza 3,39).

Na świecie jest bardzo dużo hałasu: samoloty, samochody, psy, radia, głośniki – wszystko to hałasuje. Nasz dzisiejszy tekst mówi o hałasie, którego nie można zmierzyć w jednostkach natężenia dźwięku, a który rozlega się na świecie bardziej niż wszelki inny hałas: „Niech się uskarża na swoje grzechy” (Treny 3,39).

 

Jak dobrze Biblia nas zna! W samej rzeczy świat jest pełen narzekania jednych na drugich. Ale oto Biblia ma cudowną propozycję: Jakby to było, gdyby na odmianę każdy zechciał ponarzekać na swoje własne grzechy? Prorok zdaje sobie sprawę że jego propozycja nie spotyka się z uznaniem.

Dlatego nie mówi o wzajemnym oskarżeniu się, tylko wspomina ogólnie o „człowieku: „Niech się uskarża na swoje grzechy” […] – to znaczy: Na co może uskarżać się człowiek? Ludzie skarżą się niejako w grupach: starsze pokolenie uskarża się na młodzież i odwrotnie, kolorowi uskarżają się na białych i odwrotnie, pracodawcy narzekają na pracowników i odwrotnie, lokatorzy i właściciele domów uskarżają się na siebie nawzajem. Jedna grupa uskarża się na drugą.

„ Przejrzyjmy dokładnie nasze drogi i nawróćmy się do PANA. Podnieśmy nasze serca i dłonie ku Bogu na niebie! My wykroczyliśmy i zbuntowaliśmy się, Ty zaś nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i ścigałeś nas — wybiłeś i nie oszczędziłeś! Okryłeś się chmurą, by nasza modlitwa nie doszła do Ciebie [ Treny Jeremiasz – EIB Przekład Literacki3,40-43].

Z książki: "365 razy ON" W. Busch

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Burkhard Wandhoff
T 1: Śmierć i pogrzeb Pana Jezusa -
Jana 19,31-42
T 2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Jana 20,1-18
Sobota 04.03.godz 16.00 do 18.15
 Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a