Linia wys napięciaPan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?

Potrzebujemy energii, aby ogrzewać nasze domy, oświetlać nasze pomieszczenia i przemieszczać się pociągiem lub samochodem. Mamy jednak podwójny problem: z jednej strony źródła energii, takie jak ropa i gaz, są ograniczone. W pewnym momencie ich zabraknie. Z drugiej strony, ich konsumpcja wytwarza zanieczyszczenia, które przysparzają nam mnóstwo problemów.

 

Mamy również duchowy "problem energetyczny". Bez relacji wiary z żywym Bogiem, brakuje nam wewnętrznej siły, aby żyć tak, jak Jemu się podoba. Bez Niego nie ma prawdziwego światła, które oświetliłoby naszą drogę w życiu, nie ma prawdziwej miłości, która ogrzałaby nasze serce.

Człowiek rzeczywiście może pobierać energię skądinąd, w oderwaniu od Boga. Ale w tym procesie pojawia się wiele "zanieczyszczeń", takich jak samowola, arogancja, przemoc i inne grzechy. Ponieważ ta „kupa gruzu” obciąża nasze życie, chcemy się jej pozbyć. Ale czy jest to możliwe?

Kiedy szczerze wyznajemy Bogu nasze przewinienia i wierzymy, że Jezus Chrystus poniósł za nie karę na krzyżu, On zdejmuje z nas ciężar grzechu. On przebacza nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. W tym samym czasie Bóg daje nam nowe życie, które może się rozwijać w mocy Ducha Świętego dla Jego chwały. Teraz cieszymy się ciepłymi promieniami Bożej miłości i otrzymujemy światło na naszą życiową drogę poprzez Słowo Boże.

Słowo Boże na dziś

"Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!
(Księga Objawienia 22,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego