HalloweenZnów zbliża się 31 październik i ... Halloween. Na zachodzie Święto Reformacji już się znudziło i Kościół protestancki obchodzi teraz Halloween. W Polsce zwyczaj ten pojawił się w latach 90. i zadomowił chyba na dobre (przyp. tłum.). Halloween jest obchodzone głównie przez młodych ludzi, ale nie tylko. Czy my, chrześcijanie, powinniśmy w nim brać udział?

31 października ludzie będą zakładać maski z dyni, robić sobie krzykliwe, trupie makijaże, przyczepiać długie, czarne paznokcie oraz sztuczne rzęsy. To wszystko dlatego, że jest Halloween, stare, wywołujące grozę święto Celtów. Święto narodziło się w Irlandii, a w USA zostało entuzjastycznie zaakceptowane po tym, jak emigranci irlandzcy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zwyczaj ten przyjął się także w Europie Zachodniej.

 

Czy ktoś zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że ten zwyczaj kultywowany jest akurat w dniu Święta Reformacji? W dniu, o którym protestanci powinni myśleć z wdzięcznością, chociaż jesteśmy świadomi, że o wywodzącym się z protestantyzmu kościele czytamy w Księdze Objawienia 3,1: „…Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły”. Dla takich mężów wiary, jak Kalwin, Luter, Zwingli i inni, protestantyzm był ruchem pełnym życia. Jednak ruch ten bardzo szybko umarł bez Boga – nikt dzisiaj temu nie zaprzeczy, patrząc na Kościoły protestanckie, ich nauczanie i stan moralny. Z tego powodu musimy się wstydzić, gdyż i my jesteśmy chrześcijanami. W jednym artykule przeczytałem: reformacja jest „out”, Halloween jest „in”!


Według tradycji Celtów w nocy z 31 października na 1 listopada dusze zmarłych wychodzą z grobów. Jest to więc święto demonów i diabła. W Irlandii Celtowie czcili boga śmierci i wspominali zmarłych Ta noc w kalendarzu Celtów symbolizuje zmianę pory roku – z ciepłej na zimną i związana jest z przepowiadaniem przyszłości. Dlatego ludzie wówczas modlą się o pomyślność w nadchodzącym okresie roku.


Wszystkich Świętych – wszystkich bożków

Wszystko to związane jest ze świętem Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada. Od 1100 lat Kościół katolicki obchodzi święto Wszystkich Świętych. W języku angielskim nazwa ta brzmi „All Hallows”, a dzień poprzedzający nazywa się „All Hallows' Eve”. Stąd więc wywodzi się Halloween. Noc z 31 października na 1 listopada straciła już swoje religijne znaczenie, świętowana jest jednak w dalszym ciągu, ale w inny sposób.
Używana przez przebierańców dynia cieszy się szczególnie złą sławą. Podobno druidzi (kapłani celtyccy) w dniu 31 października żądali dla swojego bożka złożenia ofiary z dzieci (obecnie temu się zaprzecza). Z dyni usuwano miąższ i wstawiano tam lampę. Oznaczało to żądanie złożenia ofiary z małego dziecka, w przeciwnym razie musiał umrzeć ktoś inny z członków rodziny. Dynia jest popularna do dzisiejszego dnia - nazywa się ją „błędnym ognikiem”.

Halloween jest czczeniem bożków i wywoływaniem duchów

W tym dniu znaczną rolę odgrywają także czarownice. One pomagają wygonić diabła, dlatego ludzie przebierają się za nie. Dopiero od niedawna do naszych drzwi pukają czarownice i duszki wyposażone w różnorodne, elektroniczne gadżety imitujące krew, aby przestraszyć innych. Ich celem jest otrzymanie nagrody w postaci słodyczy lub pieniędzy (tzw. „trick-or-treat”), jak to ma miejsce w przypadku dniu św. Mikołaja (tzw. mikołajki) czy w Dniu Świętego Marcina. Na szczęście kult bożków w dniu Halloween jest w Polsce stosunkowo młody, a wierzący chrześcijanie wystarczająco czujni, by konsekwentnie odrzucić te praktyki.

Biblia wyraża się jasno: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo” (Gal. 5,19-20).

Chrześcijanie powinni więc strzec się wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa

W czasie, kiedy okultyzm cieszy się coraz większym powodzeniem, chrześcijanie powinni strzec się wszelkich takich praktyk. Może ktoś powie: „To tylko zabawa”. W rzeczywistości to święto prowadzi do okultystycznych seansów, a nierzadko do pijaństwa czy seksualnych ekscesów.

Halloween zawitało także do szkół. Dzieciom każe się przygotowywać maski z dyni itp. Czy nasze dzieci powinny brać udział w czczeniu duchów czy bożków? „Dzieci, wystrzegajcie się bałwochwalstwa” (1. Jana 5,21).

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a