Pozostawieni

1. "Pozostawieni" - (ver. 2014).

Czasy ostateczne. Fim jest oparty na 1 Liście do Tesaloniczan 4,13-18.

 

 Trzy minuty2. "Ostatnie 3 minuty życia"

Co byśmy zrobili, gdyby pozostały nam tylko trzy minuty życia?

 

 

3, Most - Ewangelia Jana 3,16 Most

Most - historia miłości ojca.

 

 

4. Pieśń: "Przyjacielem moim Jezus"  Zimmermany

   Wykonawca: Family Zimmermann

 

 

 

5. Pieśń: Przyjacielu, ze mną chodź! spacer 3

Wykonawca: Chór Zboru Chrześcijan w Mikołowie

Aranżacja utworu: Aleksandra Zimmermann

Tłumaczenie i opracowanie tekstu: Piotr Baron

 

 

6. Pieśń: Mój wiekuisty Pasterz mnie pasie (Psalm 23 wg Jana Kochanowskiego)Pasterz 1

 

 

 

 7. Replika Arki noego: https://www.youtube.com/watch?v=3esMokQme_s Arka Noego

 

 

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a