Polna droga„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!” (Księga Izajasza 43,1)

To, co Pan mówi w dzisiejszym fragmencie Biblii, odnosi się do każdego, kto w Niego wierzy:

 

   "Nie bój się". Nawet jako wierzący chrześcijanie, czasami boimy się tego, co ma nas spotkać. Nie znamy przyszłości i nie wiemy, co przyniesie nowy rok. Wtedy Pan woła do nas: "Nie bójcie się!" On chce, abyśmy odpoczęli w Jego miłości. Wtedy strach ustępuje miejsca głębokiemu spokojowi.

   "Wykupiłem cię". Pan Jezus uwolnił nas od mocy grzechu i mocy diabła. On również uwolnił nas od bezbożnego świata. To wybawienie jest pewne na wieki i napełnia nasze serca ufnością. Gdy w nowym roku pójdziemy drogą wiary razem z naszym Zbawicielem, będziemy zachowani od duchowej szkody.

   "Nazwałem cię twoim imieniem". W momencie naszego nawrócenia Pan Jezus wszedł z nami w osobistą relację. On zna nas po imieniu i wie o nas wszystko. Dlatego w nowym roku może On „spotykać się” z nami w chwilach naszych potrzeb. On również wzywa nas do społeczności z Sobą, abyśmy mogli poznać Go coraz lepiej.

   "Moim jesteś". W tym stwierdzeniu, Pan zapewnia nas, że jesteśmy Jego własnością. On nabył nas dla siebie przez swoją śmierć na krzyżu. Należymy do Niego. Nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. Chciejmy się tego trzymać z ufnością w nadchodzącym roku i żyć całkowicie dla Niego.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Christian Rosenthal
Temat: Krzyż Golgoty
21.05 sobota godz. 16.00 -18.15
Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a