Ucho 1

 

Pewien człowiek odmówił kiedyś przyjęcia Ewangelii Łukasza, mówiąc: „Już kiedyś czytałem fragmenty Nowego Testamentu. Za każdym razem, gdy go czytam, moje serce staje się niespokojne i zaczynam się bać".

Jak to możliwe? W swojej Ewangelii Łukasz opowiada nam wciąż na nowo, z jaką miłością i współczuciem Jezus Chrystus spotykał się z ludźmi i pomagał im. Przez Niego ludzie nie tylko byli uzdrawiani, czy nawet z martwych wzbudzani, ale bywali wyzwoleni z niewoli i grzechu.

Biblia obnaża również i konfrontuje ludzi z Bożą prawdą - jest to szczególnie niewygodne dla tych, którzy nie chcą dopuścić, by do nich dotarła prawda o grzechu i potrzebie nawrócenia. Człowiek ten odrzucił Ewangelię i poszedł na wieczne potępienie.

Z kolei inny mężczyzna zaczął czytać Biblię ze swoją żoną. Po kilku dniach przestał czytać i głośno powiedział: „Jeśli ta książka ma rację, to jesteśmy na zupełnie złej drodze!". Mimo to czytali w skupieniu dalej. Po pewnym czasie ponownie się odezwał i rzekł: „Kobieto, jeśli ta książka mówi prawdę, jesteśmy zgubieni!".

Słowo Boże dotknęło ich wnętrza i obudziło ich sumienia. Teraz ta para chciała dotrzeć do sedna sprawy i poznać prawdę. Czytając dalej, nie tylko coraz wyraźniej rozpoznawali, co oddzielało ich od Boga i prowadziło do zguby, ale również zdali sobie sprawę z tego, że są winni w oczach Bożych i potrzebują przebaczenia za swoje grzechy - rozpoznali Zbawiciela. Jezus Chrystus, Jego cierpienia i zastępcza śmierć na krzyżu Golgoty stały się dla nich czymś osobistym. Jemu wyznali swoje grzechy i w pełnej nadziei poprosili o ich przebaczenie. I PAN JEZUS IM PRZEBCZYŁ.

Pewnego dnia mężczyzna powiedział do swojej żony: "Jeśli ta książka jest od Boga - a musi być od Boga – to znaczy, jesteśmy uratowani!"

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,23)

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Christian Rosenthal
Temat: Krzyż Golgoty
21.05 sobota godz. 16.00 -18.15
Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a