strumyk old

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły (Objawienie Jana 21,4).

Tymi wspaniałymi słowami opisane jest szczęście ludzi, którzy w wieczności będą mieszkać na Nowej Ziemi. Jan nie opisuje dokładnie co tam będzie, lecz czego tam nie będzie. Być może powód jest taki, że ludzkie słowa nie jest w stanie opisać tej cudownej atmosfery Nowej Ziemi.

Apostoł Paweł został kiedyś uniesiony w Duchu do raju i napisał potem, że: „…słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać (2. List do Koryntian 12,4).

Śmierć jest ostatnim wrogiem, który zostanie pokonany (1. List do Koryntian 15 26; Objawienie Jana 20,14). Wtedy nikt już nie będzie umierał, nie będzie smutku, nie będzie bólu ani płaczu.

Na początku powyższego wiersza czytamy jeszcze o łzach. Mówią one o cierpieniu, które spotyka nas na tej ziemi. Lecz tak, jak matka wyciera łzy swojemu dziecku, a ono znowu się śmieje, tak Bóg usunie z naszych serc wszelkie wspomnienie o przeszłym cierpieniu. Będziemy wtedy bezgranicznie szczęśliwi, a nasze serce będzie wypełnione nieopisaną radością.

„Pierwsze rzeczy przeminęły“: chodzi o wszystko to, co dzisiaj charakteryzuje tę ziemię – ból, krzyk, mozół, śmierć i smutek. Wszystko to pojawiło się na świecie po upadku człowieka. Na Nowej Ziemi grzech i jego skutki zostaną całkowicie usunięte na podstawie ofiary Chrystusa (List do Hebrajczyków 9,26).

Dla wierzących czasu łaski ten cudowny stan rozpocznie się 1000 lat wcześniej, gdy przyjdzie Pan Jezus, aby wziąć swoich na wieczne mieszkanie i wprowadzić ich do domu Ojca (1. List do Tesaloniczan 4,13-18). Jeśli posiadasz życie z Boga, jeśli narodziłeś sie na nowo (Ewangelia Jana 3,3), zostaniesz zabrany i zachowany przed strasznymi sądami, które przyjdą na ten bezbożny świat..

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli (Ewangelia Jana 14,2-3).

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a