SceptykKtoś, przysłuchując się rozmowie kilku młodych niedowiarków, wtrącił się do ich rozważań i powiedział: „Moi panowie, są trzy rodzaje sceptyków. Jedni to wielcy myśliciele,

którzy studiując stare i nowe systemy filozoficzne utracili wiarę w Boga. Nie wiem, czy wy macie takie studia za sobą“. Gdy zaprzeczyli, ciągnął dalej: „Drugi stanowią ci, którzy nie mają własnego zdania i jak papugi powtarzają to, co słyszą od innych. Nie sądzę, że wy do nich należycie”. Gdy i tym razem zaprzeczyli powiedział: „Trzeci rodzaj składa się z takich, którzy mają obciążone sumienie. W ich życiu jest coś nie w porządku i dlatego pragną, żeby nie było Boga, przed którym będziemy musieli zdać sprawę ze wszystkiego“ .To powiedziawszy, wstał i odszedł.

W jaki sposób niedowiarek dochodzi do wiary i poznaje swojego Pana i Zbawiciela? Mówi o tym historia o Natanaela: „Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego?” – A więc zwątpienie, pozornie nawet biblijnie uzasadnione – „Filip na to: Pójdź i zobacz!” I tu rzecz zasadnicza. Natanael chce uzyskać pewność i mimo wątpliwości zdecydował się pójść i uzyskał pewność: „A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela” (Jana 1,45–49). Jezus mu tego nie powiedział. On sam musiał to poznać i o tym się przekonać!

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a