Pielgrzymka 3

  

Jest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.                     Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

 

  • Religie mówią nam, co człowiek musi czynić dla Boga, ale ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił dla człowieka.
  • W religii człowiek poszukuje Boga, lecz ewangelia mówi, że to Bóg poszukuje człowieka.
  • Religia jest daremną próbą człowieka, by wspinając się po drabinie dobrych uczynków, na ostatnim jej szczeblu móc dojść do Boga, natomiast ewangelia objawia nam, że Syn Boży zszedł na najniższy szczebel, do znajdujących się tam grzeszników.
  • Religia bardzo ceni dobrą wolę człowieka, lecz ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje przebaczenie grzechów.
  • Religia składa się z wielu rytuałów i pokutnych praktyk, lecz ewangelia jest zwiastowaniem łaski i miłości Bożej.
  • Religia usiłuje człowieka poprawić, lecz ewangelia zmienia go przez nowe narodzenie.
  • Religia upiększa to, co na zewnątrz, natomiast ewangelia oczyszcza to, co wewnątrz.
  • Religie mają swoich wyznawców, a ewangelia naśladowców.
  • Jest wiele religii, lecz tylko jedna ewangelia.

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a