Ciasna brama„I rzekł ktoś do Niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?" (Ewangelia Łukasza 13,23).

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, zadawano Mu wiele pytań. Należy zauważyć, że Jezus odpowiadał pytającym w bardzo szczególny sposób.

 

 

Nie zadowalał się jedynie prowadzeniem rozmów. Nie, On zawsze starał się wpływać swoimi słowami na serca i sumienia. Nie tyle interesowało go pytanie, co pytający.

Kiedyś ktoś przyszedł do Jezusa Chrystusa i zapytał Go: „Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych"?

W swojej odpowiedzi Pan nie odniósł się bezpośrednio do pytania, ale skierował do pytającego poważne słowa: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" (Łuk. 13, 24). W ten sposób przedstawił On zbawienie jako bardzo osobistą sprawę każdego człowieka.

Tak samo jest dzisiaj. Nasze ogólne poglądy jakie mamy na temat wiary chrześcijańskiej, nie są decydującą rzeczą. O wiele ważniejsze jest pytanie, czy ty i ja jesteśmy rzeczywiście zbawieni. Jest to kwestia bardzo osobistych zmagań w sercu i sumieniu. Czy jestem gotów przezwyciężyć swoją dumę i uznać swoją winę przed Bogiem? Czy zwyczajnie wierzę, że Jezus Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, abym mógł zostać zbawiony?

Drzwi do zbawienia są wąskie. Wykluczają one jakąkolwiek możliwość wyboru własnego sposobu dla osiągnięcia zbawienia i wymagają podjęcia osobistej decyzji o przyjęciu Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a