Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją” (Psalm 73,23).

Kwiaty w górachPewna stara historia opowiada o wędrowcu górskim, który zauważył rzadkie kwiaty na stromym zboczu. Mimo, że miał przy sobie linę, nie odważył się opuścić na to miejsce, by je zerwać.

W tym momencie pojawił się przed nim mały chłopiec - pastuszek.

Turysta zapytał go, czy nie zechciałby opuścić się na jego linie i zerwać dla niego kilka z tych pięknych kwiatów. Oczywiście, za ten wyczyn obiecał mu nagrodę.

Chłopiec spojrzał sceptycznie na nieznajomego, a potem znów zniknął - tak nagle, jak się pojawił.

Po krótkim czasie znów był z powrotem. Wraz z nim przyszedł silny, przyjaźnie wyglądający mężczyzna. „Teraz jestem gotowy, aby zejść po skalistym zboczu!" - krzyknął chłopiec. „Ale ten człowiek musi trzymać linę! On jest moim ojcem".

Kto trzyma linę? To właśnie jest ważne pytanie! Bóg nas zna, wie też, w jakich okolicznościach żyjemy i wie, jak powinniśmy być prowadzeni. Możemy Mu zaufać bez zastrzeżeń. Z Nim jesteśmy bezpieczni. Aby jednak tak się stało, musimy oddać Mu się całkowicie, ze wszystkim, czym jesteśmy i co posiadamy.

Wszyscy, którzy są dziećmi Bożymi, mogą poznać, że są przez Boga miłowani, noszeni i trzymani - nie jako „pasierbowie", ale dzieci, które „narodziły się z Boga" (Jana 1,12.13).

„Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją".

Psalm 103,13

„Schronem pewnym jest Bóg, Wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne" (5. Księga Mojżesza 33,27).

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a