Grecja

Wiele lat temu żył w Grecji władca o imieniu Archias. Był to bardzo samolubny człowiek. Żył tylko dla własnej przyjemności i z nikim się nie liczył. Nie troszczył się też o potrzeby swoich poddanych. Wielu z nich nienawidziło go tak bardzo, że postanowiło go zabić.

Archias nic nie wiedział o spisku na jego życie, ale usłyszał o tym jego przyjaciel mieszkający w Atenach. Natychmiast też napisał list do króla Archiasa, ostrzegając go o niebezpieczeństwie i wskazująć mu drogę ucieczki przed zamachowcami. Chwilę później tę ważną wiadomość wysłał przez posłańca.

.

W czasie, gdy z listem dotarł do celu, Archias był zajęty ucztowaniem. Tylko dlatego, że posłaniec bardzo się spieszył i przybył aż z Aten, wpuszczono go przed oblicze króla.

„Wasza Wysokość” powiedział posłaniec „przyjaciel Waszej Wysokości nalega abyś przeczytał tę wiadomość jak najszybciej, dlatego, że mówi o bardzo poważnej sprawie”. Rozweselonemu i podpitemu Archiasowi nie chciało się zaglądać do listu. Nawet nie wiedząc co zawiera, z głośnym chichotem rzucił go poza siebie i wrzasnął: „rzeczy poważne jutro!” Po czym powrócił do zabawy.

Pożałowania godny człowiek. Dla niego jutro nigdy nie nadeszło. Nie było już drugiego ostrzeżenia. Jego wieczorna zabawa miał smutny koniec. Pod koniec uczty zamachowcy wtargnęli do pałacu i zamordowali go.

Być może cieszysz się dobrym zdrowiem i wyczekujesz kolejnego wieczoru po to, aby się zabawić. Myślenie o swojej duszy traktujesz jako coś zbyt poważnego, aby zajmować się nim teraz. Być może, podobnie jak Archias powiesz: „rzeczy poważne jutro!” Jednak zastanów się chwilę! Jutro może nigdy nie nadejść. Najbliższy wieczór może być Twoim ostatnim na tej ziemi. Wcale nie jest wykluczone, że Bóg powie Ci to samo, co powiedział wcześniej do pewnego bogacza: „Głupcze, tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy”.

Być moe powiesz, że nie lubisz zajmować się aż tak poważnymi sprawami. W dodatku szatan, wróg Twojej duszy, zachęca Cię, abyś odłożył czytanie tego artykułu i zapomniał o zawartym w nim ostrzeżeniu o nadchodzącym sądzie. Jest też w nim zawarta informacja o tym, jak uniknąć kary, na którą zasłużyłeś.

Droga ucieczki przed należnym Ci wiecznym potępieniem jest przez Chrystusa Jezusa, który był ukrzyżowany na krzyżu Golgoty dla Ciebie. W czasie, gdy wisiał na krzyżu, ziemię ogarnęła gęsta ciemność, mimo tego, że było południe. W tych trzech godzinach ciemności Pan Jezus Chrystus poniósł sąd Boży z powodu grzechu – sąd, na który Ty i ja zasłużyliśmy. Chrystus Jezus umarł, następnie zmartwychwstał, obecnie siedzi po prawicy Bożej w niebie. Przez Jego pośrednictwo Bóg oferuje teraz, niezależne od uczynków przebaczenie. Przebaczenie to jest dostępne dla wszystkich, którzy uwierzą. Jego treść brzmi:

„Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez Tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza”. (Dz. Ap. 13,38-39)

Czy nie jest głupstwem ignorować to ostrzeżenie? Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa, a On Cię uratuje! Nie bądź jak Archias, który odrzucił ostrzeżenie mówiąc: „rzeczy poważne jutro!”

Jeżeli nie przyjmiesz od Pana Jezusa Chrystusa przebaczenia Twoich grzechów, będziesz miał mnóstwo czasu na zastanawianie się nad bardzo poważnymi sprawami – i tylko takimi sprawami będziesz się zajmował – rozpaczając przez wieczność i spędzając wieki bez Chrystusa, bez Zbawiciela, bez Przyjaciela, bez nadziei, w gęstej ciemności utraconej wieczności. Każdy, kto nie będzie zapisany w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Każdy, kto się znajdzie w jeziorze siarki i ognia, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Jezioro to przyrównane jest do kielicha gniewu Bożego. Ci, którzy znajdą się w tym jeziorze, będą męczeni w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. I nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy, bo dym ich męki będzie się unosił na zawsze.

„Jak uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie?” List do Hebrajczyków 2,3

 

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a