Wino i mleko

Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!” (Księga Izajasza 55,1).

Dzisiaj chciałbym wam zaoferować coś nadzwyczajnego. Chcę was zaprosić do przyjścia i kupienia tego, co proponuje Ewangelia.

 Zwyczajowo ten, kto ma coś do sprzedania, prezentuje ten przedmiot, przedstawia jego cechy, wychwala jego zalety. Następnie sprzedający proponuje cenę, za którą chce sprzedać dany towar. Moim dzisiejszym zadaniem jest zaoferowanie Wam czegoś za darmo: "Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!". Mam do zaoferowania wino i mleko.

Takie jest sedno Ewangelii. Wino, które rozwesela serce człowieka (por. Psalm 104,15), mleko, jedyny składnik pokarmowy, który zawiera wszystkie podstawowe substancje życiowe. Ewangelia jest jak wino, które daje radość. Jeśli człowiek zakosztuje łaski naszego Pana Jezusa, będzie on niezmiernie szczęśliwy. Wszystkie religie mają zbyt wiele wymagań w stosunku do człowieka, co powoduje jego przygnębienie i zniechęcenie. Kiedy Bóg stworzył świat, miał na uwadze szczęście i radość swojego stworzenia. Dlatego w Jezusie Chrystusie Bóg proponuje nam pełne szczęście.

Ewangelia jest też jak mleko. Czy potrzebujesz czegoś, co podniesie cię na duchu w utrapieniach? Potrzebujesz czegoś, co będzie Cię wzmacniało przy wykonywaniu codziennych obowiązków? Bóg daje swoją łaskę we wszystkich okolicznościach życia. Czy potrzebujesz czegoś, co powstrzyma cię od pokus? Wszystko znajdziesz w Ewangelii! Otrzymasz to, co cię uczyni stanowczym i niezłomnym.

 

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a