Gołąb w szczelinie skalnejPójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”

(Ewangelia Mateusza 11,28).

Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich, obciążonych i spracowanych. Jedynie u Niego można dostąpić ukojenia. Nie obiecuje tego tym, którzy myślą o Nim jedynie od czasu do czasu. Być religijnym, przyjmować jakieś sakramenty, czy uczęszczać do jakiegoś kościoła nie wystarczy. Tylko ci, którzy szczerze zwrócą się do Niego, otrzymają przebaczenie grzechów i pokój do serca.

 

Kiedy Izraelici szli przez pustynię, a Bóg zesłał na nich jadowite węże z powodu szemrania, Mojżesz modlił się do Niego o zlitowanie. Wtedy Bóg kazał uczynić miedzianego węża. Kiedy wąż z brązu został wykonany i umieszczony na wysokim palu, każdy Izraelita był uratowany, gdy spojrzał na tego węża. Nie na Mojżesza, na namiot zgromadzenia, ani na słup obłoku, ale na samego węża z brązu. Nie wystarczyło, że Izraelici coś niecoś słyszeli o tym wężu, każdy z nich musiał sam osobiście spojrzeć na niego. Kiedy człowiek jest chory, może wiele wiedzieć o medycynie i działaniu lekarstw, ale umrze, jeśli nie przyjmie lekarstwa.

Musisz przyjąć Pana Jezusa – musisz nawiązać z Nim osobistą relację. „Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jana 1,12). Chrystus nie może być dla ciebie jakimś mitem, snem lub fantomem, ale kimś prawdziwym i realnym. On przecież jest prawdziwym Bogiem. Nie możesz Go przyjąć pod przymusem, lecz On pragnie serdecznej i radosnej zgody i przyzwolenia twojej duszy. Przyjdź do Niego teraz w szczerej modlitwie i zaufaj Mu!

Ścigany przez jastrzębia gołąb jest wobec niego bez szans. Może jednak poszukać schronienia w szczelinie skalnej, gdzie będzie całkowicie osłonięty i bezpieczny. Ale skała sama w sobie nie byłaby ratunkiem dla tego ptaka, gdyby on sam nie wleciał do upatrzonej rozpadliny. Ten gołąb musi w niej być ukryty całkowicie. Uciekaj więc do Jezusa i szukaj zbawienia w Jego ramionach, a sąd Boży cię nie dotknie.

Pan Jezus wzywa ciebie teraz! On zwraca się do ciebie w słowach, którymi przemówił kiedyś do otaczających go ludzi: „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach (Jana 8,34)". Niech Pan sprawi, aby nikt, kto czyta te słowa, nie znalazł się wśród tych, którzy giną.

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a