halloween 3Zamaskowana impreza

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Halloween. A więc ... do zabawy! Ukryci za przerażającymi maskami i kostiumami, wśród wampirów i świecących dyniowych twarzy, upajamy się upiorną atmosferą i głośną zabawą.

Coś słodkiego albo psikus!

Czas wreszcie wyrwać się z realnego świata… Robić coś, na co ma się ochotę… Hello, czy jesteś z nami!?

A cóż to jest właściwie Halloween?

Po prostu obce, przejęte z Ameryki (a właściwie pochodzące z Irlandii) święto. Zapożyczone przez nasze imprezowe i lubiące błazeńskie zabawy społeczeństwo!

W przeszłości i dzisiaj

W przeszłości ludzie wierzyli, że w Halloween zmarli powracają jako duchy i że wielu z nich będzie się błąkać bez celu po świecie. Lampiony z dyni były po to, aby zapewnić im światło dla orientacji. Tak wtedy obchodzono święto zmarłych.

Dziś ludzie znów kultywują te wierzenia. Chcą się bawić, śmiać i przy okazji … łączyć się z tymi duchami, demonami, uprawiając okultyzm. Czaszki i szkielety są również obecne w czasie tej „zabawy”. Żartuje się ze śmierci i urządza maskaradę śmierci. Urządza się tę zabawę już w przedszkolach i pośród dzieci w szkołach, tolerując jawne znieważanie Boga. Uczy się w ten sposób propagowania rzeczy demonicznych, zatracając zupełnie powagę tego, czym jest śmierć. Strach pomyśleć, że biorą w tym udział zdeklarowani katolicy, nauczyciele i katecheci.

Co właściwie dzieje się po śmierci? Czy to naprawdę nic takiego?

Czy śmierć jest jedynie żartem? Każdy musi w końcu przez nią kiedyś przejść.
Prędzej czy później! Co się dzieje potem?
Niektórzy są kompletnie niepewni tego, co się stanie i mają nadzieję, że śmierć to pokaże. Inni zakładają, że będą w nowym, drugim życiu znowu egzystować tu na ziemi. Są tacy, którzy uważają, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, a przynajmniej takie mają życzenie. Jeszcze inni spełniają dobre uczynki i wydają dużo pieniędzy, żeby mieć dobre miejsce w zaświatach ...
Są też tacy, którzy mają całkowitą pewność co do życia po śmierci. Skąd? Jakim sposobem może ktoś tak twierdzić?

Całkowicie pewne i oczywiste!

Postanowiono ludziom raz umrzeć, ale potem? Potem jest sąd za grzeszne postępowanie człowieka — tego nie można podważyć, bo tak mówi Biblia, która jest Słowem Bożym.

Kto udzieli nam właściwej odpowiedzi, co będzie potem? Gwiazdy? Człowiek? Nasze uczucia? Nie! Tylko Bóg — Słowo Boże!

Jest obrzydliwością dla Boga każdy, kto wzywa zmarłych lub wywołuje duchy — (5. Księga Mojżeszowa 18,11.12).

Śmierć jest poważnym kaznodzieją i poświadcza, że człowiek zgrzeszył:

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,23).

Człowiek posuwa się do tego, by wkraczać w sferę niewidzialną i kpić z Bożej kary, nałożonej na człowieka za nieposłuszeństwo. Karą tą jest wieczne potępienie. Mimo to Bóg chce jeszcze człowieka ratować przed wiecznym potępieniem:

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16).


Prawdziwa radość!

Człowiek zgrzeszył i przez to zasłużył na śmierć: „A żądłem śmierci jest grzech,...” (1. Koryntian 15,56). Pan Jezus Chrystus, Syn Boży zwyciężył śmierć i piekło, gdyż został okrutnie ukrzyżowany i oddał swoje życie w ofierze, i zmartwychwstał trzeciego dnia!

DZISIAJ KAŻDY MOŻE DO NIEGO PRZYJŚĆ!

Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1. List do Tymoteusza 2,4).

Impreza z okazji Halloween dobiega końca. Więc jak? Za rok znowu to samo? Tylko skąd wiesz, że będziesz jeszcze żyć?

Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” (5. Księga Mojżeszowa 30,19).

BÓG może dać Ci życie wieczne, prawdziwą radość i głęboki pokój. Teraz i na zawsze! Przyjdź do Niego! Wejdź z Nim w ścisłą relację, a będziesz na zawsze szczęśliwy!


Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a