halloween 3Zamaskowana impreza

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Halloween. A więc ... do zabawy! Ukryci za przerażającymi maskami i kostiumami, wśród wampirów i świecących dyniowych twarzy, upajamy się upiorną atmosferą i głośną zabawą.

Coś słodkiego albo psikus!

Czas wreszcie wyrwać się z realnego świata… Robić coś, na co ma się ochotę… Hello, czy jesteś z nami!?

A cóż to jest właściwie Halloween?

Po prostu obce, przejęte z Ameryki (a właściwie pochodzące z Irlandii) święto. Zapożyczone przez nasze imprezowe i lubiące błazeńskie zabawy społeczeństwo!

W przeszłości i dzisiaj

W przeszłości ludzie wierzyli, że w Halloween zmarli powracają jako duchy i że wielu z nich będzie się błąkać bez celu po świecie. Lampiony z dyni były po to, aby zapewnić im światło dla orientacji. Tak wtedy obchodzono święto zmarłych.

Dziś ludzie znów kultywują te wierzenia. Chcą się bawić, śmiać i przy okazji … łączyć się z tymi duchami, demonami, uprawiając okultyzm. Czaszki i szkielety są również obecne w czasie tej „zabawy”. Żartuje się ze śmierci i urządza maskaradę śmierci. Urządza się tę zabawę już w przedszkolach i pośród dzieci w szkołach, tolerując jawne znieważanie Boga. Uczy się w ten sposób propagowania rzeczy demonicznych, zatracając zupełnie powagę tego, czym jest śmierć. Strach pomyśleć, że biorą w tym udział zdeklarowani katolicy, nauczyciele i katecheci.

Co właściwie dzieje się po śmierci? Czy to naprawdę nic takiego?

Czy śmierć jest jedynie żartem? Każdy musi w końcu przez nią kiedyś przejść.
Prędzej czy później! Co się dzieje potem?
Niektórzy są kompletnie niepewni tego, co się stanie i mają nadzieję, że śmierć to pokaże. Inni zakładają, że będą w nowym, drugim życiu znowu egzystować tu na ziemi. Są tacy, którzy uważają, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, a przynajmniej takie mają życzenie. Jeszcze inni spełniają dobre uczynki i wydają dużo pieniędzy, żeby mieć dobre miejsce w zaświatach ...
Są też tacy, którzy mają całkowitą pewność co do życia po śmierci. Skąd? Jakim sposobem może ktoś tak twierdzić?

Całkowicie pewne i oczywiste!

Postanowiono ludziom raz umrzeć, ale potem? Potem jest sąd za grzeszne postępowanie człowieka — tego nie można podważyć, bo tak mówi Biblia, która jest Słowem Bożym.

Kto udzieli nam właściwej odpowiedzi, co będzie potem? Gwiazdy? Człowiek? Nasze uczucia? Nie! Tylko Bóg — Słowo Boże!

Jest obrzydliwością dla Boga każdy, kto wzywa zmarłych lub wywołuje duchy — (5. Księga Mojżeszowa 18,11.12).

Śmierć jest poważnym kaznodzieją i poświadcza, że człowiek zgrzeszył:

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,23).

Człowiek posuwa się do tego, by wkraczać w sferę niewidzialną i kpić z Bożej kary, nałożonej na człowieka za nieposłuszeństwo. Karą tą jest wieczne potępienie. Mimo to Bóg chce jeszcze człowieka ratować przed wiecznym potępieniem:

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16).


Prawdziwa radość!

Człowiek zgrzeszył i przez to zasłużył na śmierć: „A żądłem śmierci jest grzech,...” (1. Koryntian 15,56). Pan Jezus Chrystus, Syn Boży zwyciężył śmierć i piekło, gdyż został okrutnie ukrzyżowany i oddał swoje życie w ofierze, i zmartwychwstał trzeciego dnia!

DZISIAJ KAŻDY MOŻE DO NIEGO PRZYJŚĆ!

Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1. List do Tymoteusza 2,4).

Impreza z okazji Halloween dobiega końca. Więc jak? Za rok znowu to samo? Tylko skąd wiesz, że będziesz jeszcze żyć?

Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” (5. Księga Mojżeszowa 30,19).

BÓG może dać Ci życie wieczne, prawdziwą radość i głęboki pokój. Teraz i na zawsze! Przyjdź do Niego! Wejdź z Nim w ścisłą relację, a będziesz na zawsze szczęśliwy!


Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a