Modlitwa 2Daniel … miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga

Księga Daniela 6,11

Pewna grupa wspinaczy górskich wyszła o godzinie drugiej nad ranem ze schroniska i doszła do zaplanowanego celu około godziny dziewiątej. Uczestnicy wyprawy byli wprawdzie wyczerpani, ale jednocześnie niezmiernie szczęśliwi z dokonanego wyczynu. Nagle nadciągnęła nawałnica.

Pędziła bezpośrednio przez szczyt, na którym się znajdowali, przełamywała się na zboczu skały i groziła porwaniem ze sobą wszystkiego, co znajdowało się na jej drodze. Pomiędzy dwoma porywami wiatru przewodnik grupy zawołał: „Na kolana! Tylko tak możemy być tu bezpieczni!”

Kiedy w naszym życiu kłębią się chmury i wieje wiatr pokus, również słyszymy głos: „Na kolana!” To wezwanie Pana Jezusa, który nas prowadzi i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Musimy Go słuchać, aby zagrażająca nawałnica nie porwała nas ze sobą. On wzywa nas do modlitwy.

„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody”. Psalm 46,2-4

Drodzy młodzi ludzie – macie jeszcze przed sobą całą pielgrzymkę Waszego życia, zacznijcie ją więc od modlitwy na kolanach! Każdy, kto zakłada rodzinę albo przejmuje jakąś odpowiedzialność, którą do tej pory nosił ktoś inny: módlcie się! Dzieci Boże, które płaczecie, szukajcie Bożego pocieszenia w pełnych zaufania rozmowach z Nim!

Dla każdego z nas ważne jest, aby często padać na kolana! Z nastawieniem pełnym pokory i zaufania chciejmy myśleć przy tym nie tylko o swoich osobistych potrzebach, lecz módlmy się za wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy należą już do rodziny Bożej, czy też są jeszcze od niej oddaleni. Wołajmy za prześladowanymi – oraz za ich prześladowcami!

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Burkhard Wandhoff
T 1: Śmierć i pogrzeb Pana Jezusa -
Jana 19,31-42
T 2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Jana 20,1-18
Sobota 04.03.godz 16.00 do 18.15
 Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a