Więzienie świt 2„Czy ty nie wierzysz w Boga?"– spytał młodego człowieka jego ojciec. Młodzieniec odpowiedział: „Nie zaprzeczam Jego istnieniu. Ślepą wiarę uważam jednak za głupotę. Nie spotkałem Go jeszcze i dlatego nie interesuję się Nim".

Kilka tygodni później Bóg spotkał tego młodego człowieka. Miał on straszne przeżycie, w którym rozpoznał rękę prawdziwego, żywego Boga, o którym Jezus powiedział: […] bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. (Mat. 10,28), oraz: Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie! (Łuk. 12,5). I wtedy młody człowiek spytał przerażony: […] co mam czynić abym został zbawiony? (Dz. Ap. 16,30).

Dokładnie tak samo spytał stróż więzienny w Filipii 2000 lat wcześniej. W Biblii ukazana tu jest osobliwa sytuacja: nagi i ponury korytarz więzienny. Stróż więzienny, zupełnie załamany, stoi przed apostołami Pawłem i Sylasem. Przed chwilą wyprowadził ich z okropnej celi. I teraz nie może już dłużej czekać, tylko pyta: […] co mam czynić abym został zbawiony? (Dz. Ap. 16,30).

Co byśmy na to odpowiedzieli? Paweł nie zastanawiał się ani chwili Po pytaniu: Panowie, […] co mam czynić abym został zbawiony? (Dz. Ap. 16,30),  natychmiast przyszła odpowiedź: Uwierz w Pana Jezusa(Dz. Ap. 16,31).

 Być może ktoś pomyśli: trzeba było przecież zaraz powiedzieć coś o chrzcie albo o pokucie, albo o kościele. O tym wszystkim Paweł rozmawiał z tym człowiekiem później. Teraz chodziło o to, co najważniejsze. Tą najważniejszą sprawą jest Jezus! Jezus stanowi centrum Ewangelii. Tylko Jezus zbawia! Tylko Jerzy z ratuje przed gniewem i sądem Bożym!

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a