LabiryntŻyjemy w czasach, w których dzięki podróżom możemy dotrzeć do prawie każdego, dowolnego zakątka świata. Wciąż dochodzi do kontaktów z innymi społeczeństwami, kulturami, stylami życia, jak również religiami. Poza tym media masowe przyczyniły się do tak dużego przepływu informacji, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Patrząc na dużą ilość systemów religijnych, całkiem nowym wydaje się od dawna stawiane pytanie: Czy każdy może być zbawiony na swój własny sposób, czy też istnieje tylko jedna droga prowadzą ca do Boga?

Pytanie to warte jest gruntownego prze myślenia, gdyż od odpowiedzi na nie zależy cała wieczność. Książka „… a inne religie?“ ma być pomocą w odnalezieniu odpowiedzi na nie. Tytuł książki początkowo wydaje się sugerować, że chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii. Chrześcijaństwo w mowie potocznej zbyt pochopnie zaliczane jest do religii. Przykładem może być przedmiot nauczany w szkołach, który nazywamy „religią“, a który w pierwszym rzędzie zorientowany jest na nauczanie chrześcijaństwa.

Odpowiedzi na pytania: Książka „…a inne religie?“ ma na celu udzielenie biblijnej odpowiedzi na podstawowe i wciąż na nowo stawiane pytania: Czy różne religie są tylko różnymi drogami prowadzącymi do Boga, czy też ratunek i zbawienie można znaleźć jedynie w Ewangelii? Co będzie z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli biblijnego przesłania? Czy niemowlęta, które umarły, są w niebie?

Jedynym źródłem informacji o Ewangelii jest Biblia. Już w Starym Testamencie odnajdziemy szereg proroctw, które wskazują na ten jedyny w swoim rodzaju sposób zbawienia zgubionego człowieka. „Dobra Nowina“ została w pełni objawiona przez Jezusa i Jego apostołów w Nowym Testamencie. Bóg użył czterdziestu pięciu wybranych osób, aby przekazać nam swoje myśli. Kluczowe zdanie w drugim liście do Tymoteusza (3,16) „Całe Pismo przez Boga jest natchnione …“ wskazuje na sposób w jaki Bóg nas informuje, sposób, który nie da się opisać przez żaden ludzki model. Informacja w nim zawarta jest przekazywana biblijnym autorom przez Boga Ojca (2. Tym 3,16), przez Jezusa Chrystusa (Gal. 1,12) i Ducha Świętego (2. Piotra 1,21). Jezus modlił się do Ojca: „Słowo Twoje jest prawdą“ (Jana 17,17), a Paweł wyznał: „wyznaję (…) wierząc we wszystko, co jest napisane“ (Dz. Ap. 24,14). Również i my przyłączamy się do tych wyznań,  zakładając prawdziwość Biblii we wszystkich jej wypowiedziach.

W książce „…a inne religie?“ zostanie jasno pokazane, że Ewangelia różni się w swoich podstawach od religii tak dalece, iż w konsekwencji nie można jej do religii zaliczyć.

Krąg czytelników: Zgodnie z powszechnie obowiązującym zdaniem: „Religia jest podstawową potrzebą każdego człowieka“ (patrz rozdz. 4) i w związku z tym, że wszystkich nas nurtują owe zasadnicze pytania, książka ta jest skierowana do każdego, zarówno do poszukujących, jak i do tych, którzy utwierdzili swoje życie w biblijnej  wierze. Zapraszamy do czytania, czerpania informacji i podejmowania konkretnych działań zarówno chrześcijan, jak i wyznawców  innych religii, ludzi starszych i młodych, intelektualistów i tych, którzy siebie do tej grupy nie zaliczają. Książka ta jest  skierowana do czytelników nie znających Biblii, jak również do tych, którzy dobrze się w tej księdze orientują. Brzmi to tak obszernie, jakby rzeczywiście dotyczyło każdego, a jednak ma tu miejsce pewne ograniczenie: Jeśli jesteście całkowicie przekonani o słuszności waszej życiowej drogi i w żadnym wypadku nie chcecie zmienić swoje go postępowania, to nie powinniście czytać tej książki.

Sposób podejścia: Konrad Adenauer (1876 – 1967), były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, powiedział: „Jeśli chce się zgłębić skomplikowane rzeczy, trzeba na nie patrzeć w prosty sposób.“ Tak też rozumiana będzie myśl przewodnia tej książki, którą jest, być może nieoczekiwane w tym kontekście, słowo „wynalazek“. Konsekwentne podążanie za tą myślą pomoże czytelnikowi osiągnąć wyznaczony cel.

(...)

Modlitwą moją jest, aby książka ta mogła być pomocą w kwestiach dotyczących wiary dla wielu czytelników. Najwyższym jednak celem jest, aby poszukujący znaleźli w niej zachętę do żywej wiary i mogli powiedzieć: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: JEZUSA“ (Ewangelia Jana 1,45). 

(cdn.)

Z książki: „… a inne religie” – Werner Gitt. Jeśli chciałbyś nabyć tę książkę to napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a