LabiryntPytanie „…a inne religie?“ (…) prowadzi do ożywionych dyskusji zarówno między chrześcijanami, jak i niechrześcijanami. Problematykę tę można naszkicować za pomocą czterech, wciąż na nowo stawianych pytań:

 

  • Wszyscy ludzie poszukują prawdy. Czy nie należałoby szukać jej we wszystkich religiach, przecież każda z nich może zawierać przynajmniej jakąś jej część?
  • Istnieje tak wiele religii. Czy wszystkie są niewłaściwe? Może istnieje jedna prawdziwa? Czy też ostatecznie wszystkie one prowadzą do tego samego celu?
  • Wielu ludzi żyło przed przyjściem Jezusa na świat i nigdy nie słyszało chrześcijańskiego przesłania. Czy wiadomo gdzie spędzą wieczność?
  • Również dzisiaj jest tak wielu ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszenia Ewangelii. Czy mimo to zostaną zbawieni, czy może pójdą na zatracenie?

Na podstawie szeregu dyskusji wiemy, że jeśli dochodzi do  rozmów na temat wiary, pytania te należą do najczęściej stawianych. Niektórzy, usłyszawszy Ewangelię, zadają powyższe pytania, aby odwrócić uwagę od własnej decyzji wiary. Jednak w większości przypadków są to szczere pytania, na które szukają oni jasnej, biblijnej odpowiedzi.

Rozpatrując nurtujący nas temat, zakładamy, że:

  • Jedyną wiążącą odpowiedź może dać nam sam Bóg. Odwołujemy się do biblijnych wypowiedzi niezależnie od tego, czy pasują one do naszych własnych wyobrażeń, czy też nie, ponieważ w ten sposób należy traktować Słowo Boga.
  • Cała Biblia jest natchnionym przez Boga Słowem (2. Tymoteusza 3,16) i poświadcza swoją prawdziwość (Ewangelia Jana 17,17). Jeśli będziemy się tego trzymać, to nasze stopy staną na gruncie pewnym jak skała. W przeciwnym razie znajdziemy się na grząskim gruncie ludzkich spekulacji.

(…) chcielibyśmy zająć się fenomenem istnienia tak dużej liczby religii, patrząc nań z perspektywy ludzkiego ducha wynalazczego. Ludzie tworzą wynalazki wszędzie tam, gdzie dostrzegają jakąś lukę. Wypełniają ją duchowo i / lub materialnie. Religie są właśnie takimi wynalazkami. Zostanie udowodnione, że należą one do płodów bogactwa ludzkich pomysłów, które mają zlikwidować lukę tam, gdzie wiedza na temat Stwórcy i jego charakteru została zatracona. Dlatego, upraszczając, moglibyśmy rozpatrywać tak ujęty temat pod hasłem „wynalazków“. Przy czym wyróżnimy tu cztery rodzaje wynalazków. Jeśli będziemy mieli na uwadze pytania:

kto dokonał obecnych wynalazków? – po co ich dokonano?

to w prosty sposób dojdziemy do rozwiązania problemu postawionego na początku.

Rodzaje wynalazków: Przyglądając się bliżej rezultatom i wartości powyższych wynalazków, można stworzyć następujący po dział:

  1. Jest wiele technicznych wynalazków, które czynią życie łatwiejszym i polepszają ludzką egzystencję. Długopis, telefon, samochód oraz światło elektryczne należą obecnie do oczywistych sprzętów naszej codzienności i zapominamy przy tym, że do ich istnienia przyczyniła się aktywność ludzkiego ducha wynalazczego. Nie sposób wyobrazić sobie współczesnych szpitali bez najnowszych metod leczenia i nowoczesnej aparatury medycznej. Ich zakres jest tak szeroki poczynając od roli leukoplastu, a kończąc na sztucznych płuco – sercach.
  2. Istnieją wynalazki, które nigdy nie miały większego znaczenia, a dzisiaj należą do grupy osobliwości.
  3. Istnieją też wynalazcze dążenia, które niemożliwe chciały uczynić możliwym. Pomysły perpetuum­mobilistów były wymysłami, których nie da się urzeczywistnić. Stanowiły one godne pożałowania, ale od czasów znajomości prawa zachowania energii, sformułowanego przez niemieckiego lekarza Juliusa Roberta Mayera(1814 – 1878), możliwe do uniknięcia pomyłki.
  4. W końcu istnieją też wynalazki, których byłoby lepiej w ogóle nie odkrywać, gdyż przysporzyły ludzkości nędzy, cierpienia, bólu i śmierci. Do wynalazków tych można zaliczyć zarówno sposoby i narzędzia tortur, jak i wszelkiego rodzaju broń.

Dar wynalazczy człowieka nie ogranicza się jedynie do kwestii technicznych, lecz występuje we wszystkich obszarach życia jednostki i społeczeństwa. Dzięki niemu ludzie wymyślili różne filozofie, ideologie i systemy polityczne. Dar wynalazczy nie powstrzymał człowieka przed zmierzeniem się z żadnym pojawiającym się problemem. Autorem tych wynalazków jest człowiek (cdn).

Z książki: „… a inne religie” – Werner Gitt. Jeśli chciałbyś nabyć tę książkę to napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a