Rzym na siedmiu wzgórzachBabilon Wielki nazywany jest także „Tajemnicą" oraz „matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi" ( Obj. 17,5). Tytuł ten odnosi się do wielkiego systemu religijnego, z którym królowie ziemi uprawiają duchowe wszeteczeństwo i który bogaci kupców ziemi. System ten jest winny śmierci wielu wierzących, krwi męczenników Jezusa.

Babilon jest porównany do kobiety odzianej w purpurę i szkarłat, pokrytej złotem, drogimi kamieniami i perłami. W swojej ręce trzyma kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.

Trudno o bardziej żywy i realistyczny obraz światowego i bałwochwalczego systemu apostackiego kościoła, którego centrum jest Rzym! Aby było zupełnie jasne, kogo mamy na myśli w tym opisie, dodano: „Siedem głów to siedem wzgórz, na których siedzi niewiasta" (Obj. 17,9). „Miasto siedmiu wzgórz" to znane określenie miasta Rzym.

Tekst biblijny mówi, że dziesięć rogów (dziesięciu królów przyszłego Imperium Rzymskiego) będzie prowadzić wojnę z kobietą, uczyni ją samotną i nagą, zje jej ciało i spali ją ogniem. Niebo, apostołowie i prorocy są wezwani do radości z powodu upadku tego uwodzicielskiego i niszczącego dusze systemu (zob. obj. 14,8; 16,19; 17,1-18; 18,1-24; 19,1-3).

Papieski Rzym jest jednym z najgorszych antychrześcijańskich systemów, który również sprawował swoje rządy na ziemi dłużej niż jakiekolwiek inne imperium. Jednak ten papieski Rzym nie jest tym, co w Piśmie Świętym nazywane jest „antychrystem" lub „człowiekiem grzechu": Raczej Kościół Rzymskokatolicki jest antykościołem. Antychryst jest także określany w Apokalipsie jako „bestia, która ma dwa rogi jak baranek, a mówi jak smok", także jako „fałszywy prorok" (Obj. 13,11; 20,10).

Cz. 2

Z książki: "Komentarz do Księgi Objawienie" W. Mücher

Kim jest nierządnica nosząca na czole imię Babilon, której koniec istnienia został ukazany Janowi? Jest ona odstępczym chrześcijaństwem, a twierdzi, że jest Oblubienicą Chrystusa. W rzeczywistości jest jednak wszetecznicą. Kościół rzymski z papiestwem będzie odgrywał wiodącą rolę w odstępczym chrystianizmie. Nierządnica siedziała na wielu wodach, co jest obrazem ludów, narodów i języków (w. 15). Papiestwo przez wiele wieków miało światowy wpływ na wiele narodów i ludów i tak będzie w przyszłości. Królowie ziemi będą z nim cudzołożyć. Ileż to głów państw zabiegało o względy tego „kościoła”. A ludzie, którzy mieszkają na ziemi, są pod oszałamiającym wpływem jej cudzołóstwa.

Następnie Jan zostaje wyprowadzony na pustynię° gdzie widzi kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, mającej 7 głów i 10 rogów° (por. 13,1-10). Bestia to wskrzeszone Imperium Rzymskie. Fałszywy kościół będzie więc wywierał wielki wpływ na bestię, a nawet początkowo ją zdominuje. Jan widzi bardzo bogatą kobietę, ale w ręku trzyma złoty kielich wypełniony obrzydliwościami jej bałwochwalstwa i nieczystościami jej cudzołóstwa. Cóż to za kontrast: wyznawać Chrystusa, a mimo to być związanym z najgorszymi grzechami bałwochwalstwa i cudzołóstwa (por. 2,20.21)! Kiedy odstępczy kościół dojrzeje do sądu, jego grzechy będą się piętrzyły aż do nieba (18.5).

Na jej czole widnieje imię „Wielki Babilon°, tajemnica, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi". To, co dla wielu ludzi jest jeszcze tajemnicą teraz i również w przyszłości, Bóg objawił nam w swoim Słowie. Fakt, że nierządnica była pijana krwią świętych i świadków Jezusa, przypomina nam o wielu prześladowaniach i męczennikach, które są (i będą) na koncie tego systemu religijnego.

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a