3 śmierci 1

Człowiek

1. Pojawia się na ziemi przez naturalne urodzenie.

2. Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

3. Gdy słyszy ewangelię i odrzuca ją - pozostaje w tym stanie.

4. Kiedy umiera przechodzi do wieczności.

5. Następnie musi stanąć przed wielkim białym tronem i wtedy zostaje skazany na wieczne potępienie

(śmierć - wieczna).

Druga możliwość:

1. Człowiek pojawia się na ziemi przez naturalne urodzenie.

2. Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

3. Słyszy ewangelię i przyjmuje ją we wierze - rodzi się na nowo (Ewangelia Jana 3,7).

4. Gdy umiera przechodzi do raju - do Pana Jezusa. Nie będzie sądzony, ponieważ Pan Jezus został za

niego osądzony na krzyżu Golgoty.

Nie każdy wierzący umrze śmiercią naturalną. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół (kościół tworzą ludzie

mający życie z Boga), wtedy żyjący jeszcze na ziemi wierzący, zostaną przemienieni i otrzymają nowe ciała, i

zostaną porwani do nieba. Zamieszkają w domu Ojca na całą wieczność (Ewangelia Jana 14,2).

śmierci schenat 

 

 

 

Słowo Boże na dziś

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

(2. List do Tymoteusza 3,16-17).

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a