Polecane strony chrześcijańskie

 1. https://www.biblecentre.org- międzynarodowa strona z materiałami biblijnymi
 2. https://www.bibelpraxis.de- niemieckojęzyczna strona z materiałami biblijnymi
 3. https://www.bibelkommentare.de- niemieckojęzyczna strona z materiałami biblijnymi
 4. https://biblische-lehre-wm.de - niemieckojęzyczna strona z materiałami biblijnymi
 5. https://www.audioteaching.org- wykłady biblijne obcojęzyczne
 6. https://www.ted24.pl - polska strona chrześcijańska
 7. https://www.chrzescijaniewwarszawie.pl

 

 

Wersety

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".
Ewangelia Jana 3,16

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

 • Mikołów ul Waryńskiego 42a
 • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
 • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
 • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego