Pięć faktówFAKT 1. Jesteś winny przed Bogiem. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.(Ewangelia Łukasza 18,19). Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (List do Rzymian 3,23)

Nie wierzysz w to? Wystarczy przyjrzeć się dziesięciu przykazaniom: Nie kradnij..., nie cudzołóż..., nie kłam... itd. Jeśli przestąpiłeś choć jedno przykazanie, jesteś winny (List do Rzymian 2,5). Czy na sądzie Bożym wystarczy, by złe uczynki przeważyły nad dobrymi? To by nie zadziałało nawet w przypadku ziemskiego sędziego, a już na pewno nie, jeśli chodzi o Boga. Zostaniesz ukarany za złe rzeczy w swoim życiu i za to, że nie pokutowałeś za nie (List Jakuba 2,10).

FAKT 2. Bóg będzie cię sądził. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd (List do Hebrajczyków 9,27). Bóg jest sędzią sprawiedliwym (Psalm 7,12). Bóg cię osądzi, kiedy umrzesz.

FAKT 3. Kara jest straszna. Jest to wieczna męka (lub kaźń) zwana także piekłem (Ewangelia Mateusza 25,46). Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Ewangelia Mateusza 8,12).

FAKT 4. Jest nadzieja. Możesz uniknąć piekła. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu (1. List Piotra 3,18). Przed dwoma tysiącami lat Bóg osądził na krzyżu – z miłości do nas – swojego Syna Jezusa Chrystusa za grzechy nas wszystkich (Ewangelia Jana 3,16).

Jeśli szczerze uwierzysz w to, że Jezus poniósł karę również za ciebie i twoje winy, Bóg chętnie ci przebaczy.

FAKT 5. Uniewinnienie jest możliwe. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony (Dzieje Apostolskie 16,31). Szczerze wyznaj swoją winę Bogu, a On cię uniewinni. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy (Psalm 32,2). Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu (List do Hebrajczyków 3,15). Wszystkie przedstawione fakty zawierają poniższe teksty biblijne:

 

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a