Modlitwa 3W pewnej wsi mieszkał wierzący staruszek. W jego maleńkiej wiosce była grupa wierzących chrześcijan, do których i on się zaliczał. Nigdy nie był na zgromadzeniu w zborze w mieście i bardzo pragnął tam być chociaż raz.

Pewnego razu domówił się z młodym kaznodzieją, że odwiedzą zbór w mieście i uradował się z tego bardzo, czekając na ten dzień. Gdy nadszedł ten dzień, udali się na stację kolejową. Idąc przez las, kaznodzieja zaproponował, żeby przed podróżą się pomodlić. Staruszek chętnie się zgodził.

LabiryntŻyjemy w czasach, w których dzięki podróżom możemy dotrzeć do prawie każdego, dowolnego zakątka świata. Wciąż dochodzi do kontaktów z innymi społeczeństwami, kulturami, stylami życia, jak również religiami. Poza tym media masowe przyczyniły się do tak dużego przepływu informacji, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Patrząc na dużą ilość systemów religijnych, całkiem nowym wydaje się od dawna stawiane pytanie: Czy każdy może być zbawiony na swój własny sposób, czy też istnieje tylko jedna droga prowadzą ca do Boga?

20140610 093633 1Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

Ewangelia Jana 18,36.37 (UBG)

 

Apostoł Paweł pisze w jednym z listów o Chrystusie Jezusie, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie (1 Tymoteusza 6,13). Mowa tutaj o procesie przed rzymskim namiestnikiem, najdokładniej opisanym przez ewangelistę Jana. Przyjrzyjmy się uważnie szczegółom tego dobrego wyznania.

Jezioro"Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma" (Izajasza 59,14).

"Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda (List do Efezjan 5,9).

 

– Dzień dobry powiedziało Kłamstwo.

– Dzień dobry odpowiedziała Prawda.

– Piękny mamy dzień, powiedziało Kłamstwo.

Prawda wychyliła się, aby sprawdzić

Klasztor 2„Teraz przy końcu wieków, objawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie” (List do Hebrajczyków 9,26). „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga” (1. List Piotra 3,18).

 Mikołaj, choć wychowany w religii, nie stronił od przyjemności. Ale jak każdy miał pamięć i sumienie. Pamiętał o wszystkich złych rzeczach, które popełnił i o ostrzeżeniach, które otrzymał. Sumienie go oskarżało. Myślał: „Jeżeli to prawda, że istnieje wieczna kara dla grzeszników – a słyszał o jeziorze ognistym - to z pewnością ja tam się znajdę, bo nie ma chyba większego grzesznika ode mnie”.

 

Robaczek świętojańskiKonkurent żarówki

Au! Zadajecie mi ból! Proszę, nie dotykajcie moich skrzydeł tak mocno! Jeśli mnie tylko nie zgnieciecie, możecie mnie potrzymać na ręce, ale proszę, wypuście mnie potem znowu na wolność. Za to Wam trochę poopowiadam – zgoda?

 

 

Więzienie świt 2„Czy ty nie wierzysz w Boga?"– spytał młodego człowieka jego ojciec. Młodzieniec odpowiedział: „Nie zaprzeczam Jego istnieniu. Ślepą wiarę uważam jednak za głupotę. Nie spotkałem Go jeszcze i dlatego nie interesuję się Nim".

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a