Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! (BW Treny Jeremiasza 3,39).

Na świecie jest bardzo dużo hałasu: samoloty, samochody, psy, radia, głośniki – wszystko to hałasuje. Nasz dzisiejszy tekst mówi o hałasie, którego nie można zmierzyć w jednostkach natężenia dźwięku, a który rozlega się na świecie bardziej niż wszelki inny hałas: „Niech się uskarża na swoje grzechy” (Treny 3,39).

Muszę wam opowiedzieć taką ładną historyjkę, którą słyszałem od mojego dziadka. A umiał wspaniale opowiadać. Pewnego razu młody człowiek przychodzi do swego starego wuja i mówi: "Wujku, pogratuluj mi, właśnie zdałem maturę!" "O, to pięknie – opowiada wuj – masz tu 20 marek, kup sobie w nagrodę coś ładnego. Ale powiedz mi, co masz zamiar robić dalej?"

Dawid 1„Lecz Ittaj odpowiedział królowi: Jako żyje Pan i jako żyje mój pan, król, że będę tam, gdzie będzie mój pan, król, czy na śmierć, czy na życie; tam będzie twój sługa” (2. Samuela 15,21).

Słowa te wypowiedział Ittaj Gittejczyk do Dawida. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia nie miał on w sytuacji, w której znalazł się Dawid wielu powodów do podjęcia takiej decyzji:

Odrzucony Chrystus

Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni! (Księga Jeremiasza 8,20).

Jak przejmująca jest ta skarga! Tak w cichej rozpaczy płacze chory, który z miesiąca na miesiąc traci nadzieję na wyzdrowienie. Tak wzdycha ktoś, kto popadł w nędzę i znikąd nie widzi ratunku. Tak skarżył się Izrael, lud Boży Starego Testamentu, stratowany przez okrutnych wrogów. 

Czas zegar

„...ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a między śmiercią” (1. Samuela 20,3).

Życie jest tak krótkie, że nie jest przesadą porównanie go do jednego tylko kroku. Nawet, jeśli ktoś żyje siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, to jest ono bardzo krótkie.

Pięć chlebów i dwie ryby"Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby". Mateusza 14,17

Wy, uczniowie Jezusa, widzicie przed sobą w tym dniu tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci głodnych chleba życia. Ci ludzie wydali swoje pieniądze na to, co nie jest chlebem, czym nie mogli zaspokoić swoich pragnień. Słabną z głodu na swoich drogach i są zagubieni, gdyż brak im poznania. Co gorsza, gdy mdleją, są tacy, którzy udają, że ich karmią.

Ślepy BartymeuszTeraz muszę jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego: jesteśmy zagonieni dopóty, dopóki znajdujemy się pod panowaniem diabła. Ale ja znam Kogoś, kto ma dla każdego z nas czas: Jezus, Zbawiciel, Zmartwychwstały! Żony skarżą się: "Mój mąż nigdy nie ma dla mnie czasu!" Mężowie narzekają: "Moja żona nigdy nie ma dla mnie czasu!" Rodzice oburzają się: "Dzieci nigdy nie mają dla nas czasu!" Dzieci płaczą: "Rodzice nigdy nie mają dla nas czasu!" Posłuchajcie: Jezus ma czas! Jezus ma czas dla nas!

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a