On jednak Str tytuł

 

 

Wiele osób stara się unikać rozmów na temat „Boga”, ale tak naprawdę nie da się od niego uciec. Swego czasu ateiści w Londynie chcieli umieścić na czerwonych, piętrowych autobusach napis: „Boga nie ma”. Nie udało się to jednak z powodu angielskiego prawa reklamowego, zgodnie z którym reklamować można tylko coś, co da się udowodnić faktami. Żaden z agitatorów nie potrafił jednak udowodnić, że Boga nie ma.

Chcąc wybrnąć z sytuacji, zmienili swoje hasło na: „prawdopodobnie nie ma Boga”. Jednak ich hasło w konsekwencji zawierało również prawdopodobieństwo, że Bóg istnieje, co skłoniło niektórych ludzi do zastanowienia się nad kwestią Boga.

 

Biża miłośćIstota ludzka została tak stworzona, że odczuwa ustawiczną potrzebę miłości, podobnie jak roślina, która potrzebuje wody i słońca, aby się rozwijać. Problem polega na tym, że nie zawsze potrzeba ta jest zaspakajana. Dlaczego? Przyczyną tego jest natura ludzkiej miłości. Jesteśmy skłonni kochać tych, którzy nas kochają, oczekując, że to oni uczynią pierwszy krok. W świecie, w którym żyjemy, panuje egoizm, co dodatkowo utrudnia okazywanie miłości. Być może narzekamy na brak przyjaźni czy przychylności ze strony innych ludzi, lecz czy sami je okazujemy? Czy my także nie żyjemy skoncentrowani na sobie?

Arka NoegoBóg dokonał już kiedyś straszliwego sądu nad światem. Uratował się wtedy tylko jeden człowiek i jego rodzina. Człowiek ten nazywał się Noe. Bóg polecił mu, by zbudował arkę, zanim zacznie się sąd. – Znacie historię o potopie? Jeżeli nie, to wstydźcie się i nikomu o tym nie mówcie! – Przed rozpoczęciem sądu Bóg rozkazał Noemu: „Wejdź do arki ty i cały dom twój". Noe posłuchał i „zamknął Pan za nim" (1. Mojż 7,16). Arka Noego - replika https://www.youtube.com/watch?v=3esMokQme_s

3 śmierci 1

Człowiek

1. Pojawia się na ziemi przez naturalne urodzenie.

2. Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

3. Gdy słyszy ewangelię i odrzuca ją - pozostaje w tym stanie.

Rzym na siedmiu wzgórzachBabilon Wielki nazywany jest także „Tajemnicą" oraz „matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi" ( Obj. 17,5). Tytuł ten odnosi się do wielkiego systemu religijnego, z którym królowie ziemi uprawiają duchowe wszeteczeństwo i który bogaci kupców ziemi. System ten jest winny śmierci wielu wierzących, krwi męczenników Jezusa.

Babilon jest porównany do kobiety odzianej w purpurę i szkarłat, pokrytej złotem, drogimi kamieniami i perłami. W swojej ręce trzyma kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.

NieboCzy ktoś, kto się na nowo narodził i stał się przez to dzieckiem Bożym, może stracić życie wieczne?

Biblijna odpowiedź na to ważne pytanie brzmi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16). Życie wieczne pochodzi z serca samego Boga, a człowiek, który je otrzymuje, nigdy nie zginie, ponieważ jest ono wieczne.

LabiryntPytanie „…a inne religie?“ (…) prowadzi do ożywionych dyskusji zarówno między chrześcijanami, jak i niechrześcijanami. Problematykę tę można naszkicować za pomocą czterech, wciąż na nowo stawianych pytań:

 

  • Wszyscy ludzie poszukują prawdy. Czy nie należałoby szukać jej we wszystkich religiach, przecież każda z nich może zawierać przynajmniej jakąś jej część?
  • Istnieje tak wiele religii. Czy wszystkie są niewłaściwe? Może istnieje jedna prawdziwa? Czy też ostatecznie wszystkie one prowadzą do tego samego celu?
  • Wielu ludzi żyło przed przyjściem Jezusa na świat i nigdy nie słyszało chrześcijańskiego przesłania. Czy wiadomo gdzie spędzą wieczność?
  • Również dzisiaj jest tak wielu ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszenia Ewangelii. Czy mimo to zostaną zbawieni, czy może pójdą na zatracenie?

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a